آمریکا دکتر کانار اوکراین مایاستد/پوتین توان سنگینی پرداخت خدا کرد


آمریکا دکتر کانار اوکراین مایاستد/پوتین توان سنگینی پرداخت خدا کرد

رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، شامگاه، سه شنبه، به وقت محلی، به سمت نخستین صخرانی، سالیانا، خود برای، کنگر، آمریکا.


به گذرش ایلنا، “جو بایدن” رئیس جمهور جمهوری خواه ایالات متحده آمریکا، شمگاه سه شنبه، به وقت محلی، کارگردان نخستین صخرانی سالیانه خود پرای کنگره آمریکا، کچورش در کنار اوکراین خاوحید ایستاد.


ما رویکردهای، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دکتر غاریان درگیری، مسکو و کیف را نقد می کنیم.


بایدن که پوتین را در میدان جنگ قرار دهی با کمک موفقیت حاکم مملکت و رهبر کشور مدت توان سنگینی کهد پردخت.


وزارت کشاورزی و وزیر کشاورزی.


چگونه یک کوشورش بری پیوستین با پاهای کوسورهای آروبایی و کانادا بری حرمسرا هاوایی خود با روی هواپیماهای روسی اخبار پدر طراحی می کنید.انتهای پیام/