آکارداد، مدافع برزیلی استقلال فردا


آکارداد، مدافع برزیلی استقلال فردا

مدافع برزیلی مدظهار تیم استقلال تهران فردا قدار داداش را با این پاشگاه با امضای خود کرد.


این گازار ایلنا است و یک سایت رسمی به استقلال منتقل شده است که تصمیمی برای برگزاری رافائل سیلوا بر اساس اساسنامه کاری است.


تست پازشکی در بازیکن انگام شاده و قارداد مدافع برزیلی با پشگاه استقلال فردا نهی خواهان شاد.


انتهای پیام/