آیا صافی کف پای بزرگسالان قابل درمان است؟


آیا صافی کف پای بزرگسالان قابل درمان است؟

صاف شدن تدریجی قوس بلند داخلی ممکن است در افرادی که ساعات زیادی از روز روی پاهای خود هستند رخ دهد. این حالت با افزایش وزن و تغییرات متابولیکی مرتبط با سن در ساختارهای نگهدارنده قوس همراه است.


به گزارش ایلنا، دکتر علی یگانه، جراح ارتوپد و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در مورد صافی کف پا گفت: زمانی که تغییرات دگرگونی وابسته به سن در ساختمان ها باعث حمایت از قوس کف پا می شود.


اگر سریع باشند باعث درد (کشش در قسمت داخلی پا) می شوند.


وی گفت: تغییرات آرتروز ثانویه نیز می تواند باعث ایجاد درد در صافی طولی کف پا و همراه با کاهش حرکت درد پا (صافی و سفتی کف پا) شود. با وجود این، در دو سوم موارد صافی کف پا، حرکت در مفاصل مچ پا و ساب تالار (صاف کف پای صاف یا متحرک) حفظ می شود.


یگانه بیان کرد: گاهی برخی از فوتبالیست های حرفه ای نوعی صافی عجیب در کف پا دارند که مانع از ورزش نمی شوند.


ادامه دهید: در مراحل اولیه می توانید از کاهش وزن، توانبخشی و حمایت قوس استفاده کنید. در مراحل بعدی، کفش های جراحی با کفی های قالبی ممکن است مفیدتر باشند. گاهی اوقات نیاز به جراحی است.


منبع: سیناپرسانتهای پیام/