اجتناب کرده اند ایرانیان برای اهدای خون در ماه رمضان دعوت تبدیل می شود


از ایرانیان برای اهدای خون در ماه رمضان دعوت می شود

مدیرکل سوئیچ خون استان تهران ضمن دعوت اجتناب کرده اند پایتخت نشینان برای اهدای خون در ماه مبارک رمضان اجتناب کرده اند اهدای خون بیش اجتناب کرده اند ۳۲۴ هزار شهروند تهرانی در سال ۱۴۰۰ خبر داد.


به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمدرضا مهدی زاده مدیرکل سوئیچ خون استان تهران همراه خود ردیابی به اینکه در سال ۱۴۰۰ ۴۰۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۷۵ نفر اجتناب کرده اند ساکنان تهرانی به امکانات اهدای خون مراجعه کردند، ذکر شد: اجتناب کرده اند این انواع ۳۲۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۴۲ داوطلب سودآور به گزارش عنوان شدند. شناخته شده به عنوان خون دهنده در مقابل همراه خود آمار سال ۱۳۹۹ شاهد افزایش ۱۲ درصدی دلبستگی مردمان به این سنت نجات بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسانی هستیم.


وی افزود: بر مقدمه آمار استخراج شده اجتناب کرده اند میزان اهدای پلاکت در استان تهران خاص شد کدام ممکن است ۱۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۶۰ شهروند تهرانی کمک خواهد کرد که شما مبتلایان سرطانی پلاکت اهدا کردند کدام ممکن است امیدواریم در سال جدید نیز این الگو یکپارچه داشته باشد. شورتر اجتناب کرده اند در گذشته باش


مدیرکل سوئیچ خون استان تهران یکپارچه داد: ۱۶۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۱۴ اهداکننده خون در استان تهران در سال ۱۴۰۰ افرادی بودند کدام ممکن است به صورت مستمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حداقل ۲ بار در سال این کار ارزشمند را انجام می دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نسبت همبسته بود.


به گزارش روابط نهایی سوئیچ خون استان تهران، مهدی زاده بر لزوم اهدای خون در ماه مبارک رمضان تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: کاهش مراجعه اشخاص حقیقی به امکانات اهدای خون در ماه مبارک رمضان همراه خود وجود خواستن روزانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همیشگی مبتلایان. برای خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآورده های خونی، این را نماد می دهد: «مردمان شریف تهران {در این} ماه جان مبتلایان را همراه خود عظمت نجات خواهند داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال نیز ساعت کار امکانات اهدای خون در ماه مبارک رمضان به همان اندازه ساعات بعد اجتناب کرده اند ظهر یکپارچه دارد. افطار تماشای خون اجتناب کرده اند استان تهران.


انتهای پیام/