احتمال خسارت در مناطق طوفانی خراسان رضوی / خانه نشینی ساکنان / صعود به ارتفاعات ممنوع


احتمال خسارت در مناطق طوفانی خراسان رضوی / خانه نشینی شهروندان / صعود به ارتفاعات ممنوع

هواشناسی خراسان رضوی گفتن کرد: بر ایده بازرسی نقشه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانکن های هواشناسی اجتناب کرده اند عصر در امروز شنبه {به دلیل} تنظیم فشار هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهت جریانات هوا در استان خراسان رضوی با افزایش عمق باد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهت افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار استاندارد هوا در اکثر جاهایی کدام ممکن است تحریم می کنیم.


به گزارش خبرنگار خبرگزاری لبنان، {در این} اطلاعیه ضمن ردیابی به یکپارچه این مورد اجتناب کرده اند شامگاه شنبه تا بالا روز یکشنبه، ردیابی شده است کدام ممکن است پیش بینی {می رود} عمق وزش باد احتمال خسارت در مناطقی کدام ممکن است بادها می وزند استانداری.


این اطلاعیه پیش سوراخ بینی تبدیل می شود در برخی عوامل وزش باد از حداکثر در کنار با کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلودگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف دید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اصولاً عوامل با کاهش استاندارد هوا با احتمال خسارات به طور قابل توجهی در مناطق وزش باد در استانداری در کنار باشد.


{در این} ادعا علاوه بر این به اشخاص حقیقی تحت تأثیر بیماری های قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریوی، سالمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان پیشنهاد شده است کدام ممکن است اجتناب کرده اند ورزش های تمدید شده مدت در خارج از درب خودداری کنند.


با اشاره به سرعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمق وزش باد احتمال آسیب به سازه های غیر دائمی، گلخانه ها، تابلوهای تبلیغاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تابلوها را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال سقوط اجسام اجتناب کرده اند قله موجود است، لذا اجباری است اقدامات اجباری برای جلوگیری اجتناب کرده اند خسارت بالقوه ناشی اجتناب کرده اند بادهای محکم.


این اعلامیه آرزو کرد پرهیز از حداکثر اجتناب کرده اند کوهنوردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوهنوردی است.


انتهای پیام/