احیای حقوق ریختن کارمندان راهی برای استفاده/بازنشستگی در انتهای نمودار استاندارد اقامت


احیای حقوق اخراج کارگران راهی برای استخدام/بازنشستگی در انتهای نمودار کیفیت زندگی

جدا از لزوم افزایش مستمری بازنشستگان به مطابقت سبد معیشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت های اقامت، احیای تنها حقوق بازنشستگی ممکن است احتمال دارد استفاده مجدد کارمند بازنشسته را کاهش دهد.


به گزارش خبرنگار ایلنا، آرتروز گردن، درد از حداکثر عصبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سینوس انصافاً تمیز حاصل بیش اجتناب کرده اند ۲۵ سال کار در یک واحد قطعه ساز نسبتا نوزاد در محیط تهران است. محمدعلی کدام ممکن است در ماه های پایانی سال قبلی بازنشسته شد، باید یک بار دیگر جستجو در کار باشد، حرفه دوم او در زمان بازنشستگی. مستمری ماهیانه اش تقریباً مثل اجاره خانه در تهران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی برای کار ندارد یا به قول خودش ماشین کف دست دوم می دانش.


او می گوید: «در اسفند ماه هر سال، کارفرمای من می خواهم نوک قرارداد ما را گفتن می تنبل، حق سنوات را در کنار با سفر نوک سال به ما می پردازد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ما انگشت نگاری می تنبل کدام ممکن است هیچ معوقه یا مطالباتی نداریم. همین مقدار کم برای خوب سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال های تعطیل در آخر سال با بیرون هیچ ریال اضافی خیلی دستی ذکر شد: موجود است…!


غارت «مزایای نوک خدمت برای کارمندان»


پس اجتناب کرده اند حاکمیت قراردادهای کار کوتاه مدت در دهه هفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدور رای ۱۷۹ دیوان عدالت، با ایجاد پدیده ای به تماس گرفتن “کارمند ابدی”، تقریباً همه کارمندان بخش شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه قوانین کار، همکاری می کنند. آینده کارمندان تکه تکه شد. پس اجتناب کرده اند سالها امتحان شده حتی در نقش ها دردسرساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیان آور، در زمان بازنشستگی سنوات – موضوع ماده ۲۴ قوانین کار – به مبلغ ناچیزی تغییر تبدیل می شود کدام ممکن است در اکثر اشیا حقوق (ساده حقوق اساس) تعدادی از برابر تبدیل می شود. توسط خوب (برای سال قبلی کار کرده) انجام می دهد. بعد از همه اگر کارفرما منصف تر باشد این مبلغ خوب ماه ضرب در سه تبدیل می شود. یعنی کارفرما قرارداد را برای مدت سه سال در تذکر خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنوات نوک کار را برای مدت سه سال صنوبر می تنبل.


کارمندان بازنشسته کمترین استاندارد اقامت را دارند


فقدان عنصری به تماس گرفتن «حقوق نوک کار» باعث کاهش از حداکثر شاخص های استاندارد اقامت برای بازنشستگان طبقه کارمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش تکیه بر اقامت شده است. با بیرون شک خوب کارمند بازنشسته اجتناب کرده اند تذکر استاندارد اقامت در وضعیت فوق العاده بدتری نسبت به حداقل یک کارمند بازنشسته قرار دارد. کارمند در زمان بازنشستگی مبلغ قابل توجهی اجتناب کرده اند نوک خدمت اکتسابی می تنبل، مبلغی کدام ممکن است با اشاره به قطعا ارزش آن را دارد پول هر سال، حداقل در قیمت کسب پراید یا پژو (امسال کمتر از ۴۷۲ میلیون تومان) صرفه جویی تبدیل می شود. این دلیل است است کدام ممکن است کارگران بازنشسته استاندارد اقامت بهتری دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایل کمتری به «اشتغال مجدد» دارند. شاخص‌های استاندارد بیشتر اقامت سال‌هاست کدام ممکن است تقریباً اجتناب کرده اند اواخر دهه هفتاد، روزی کدام ممکن است قراردادهای کوتاه مدت مانکن غالب برای بازار کار ایران شد، موجود بوده.


تحقیقی کدام ممکن است در پاییز ۸۶ با عنوان «شاخص های بازنشستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد اقامت» توسط حمیده سلیم زاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حسن خوشحال از به پایان رسید. این تحقیق مقطعی در استان تهران با نمایندگی ۸۰ کارمند شخص بازنشسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰ شخص بازنشسته اجتناب کرده اند دانشکده تهران به پایان رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید متغیرهای سن، عروسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی شاخص‌های وضعیت اجتماعی-مالی در گروه‌های مذکور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در پایان، متغیرهای استاندارد اقامت مورد ارزیابی به سختی قرار گرفت. نتایج این تحقیق جذاب بود: «ارزیابی بین گروه‌های شاغل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان بازنشسته آرم داد کدام ممکن است معمولی نمرات متغیرهای استاندارد اقامت در بین بازنشستگان کارمند به‌طور تکنیک‌داری بعدی است.»


نمرات بعدی در متغیرهای استاندارد اقامت کارمندان بازنشسته به توضیحات متعددی برمی گردد کدام ممکن است بی شک آنها بعدی بودن معمولی مستمری ماهانه است، با این حال در وجود یا عدم وجود عنصری به تماس گرفتن نوک خدمت شکی نداریم. جایزه نیز تاثیر زیادی دارد. کارمندان بازنشسته پس اجتناب کرده اند بازنشستگی مجبور به استفاده مجدد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر قیمت‌های اقامت شخصی به فرآیند‌های متفاوت می‌شوند، از در زمان استفاده سالانه سال‌های خدمت اکتسابی کرده‌اند، در حالی کدام ممکن است کارمندان بازنشسته اجتناب کرده اند اشتغال مجدد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولویت‌های ناشی اجتناب کرده اند آن آسودگی نسبی دارند.


بکارگیری مجدد بازنشستگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط


پیش اجتناب کرده اند این گروه تامین اجتماعی به استناد بند ۱۵ ماده ۲ قوانین تامین اجتماعی، به کارگیری مجدد مستمری بگیران را ممنوع کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت اشتغال به کار حقوق مستمری بگیران برداشتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق بیمه اجتناب کرده اند کارفرما کسر تبدیل می شود. بازنشستگان {به دلیل} ناکافی بودن حقوق بازنشستگی از نزدیک به این امر اعتراض کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مراجع مختلف به طور قابل توجهی دیوان عدالت اجرایی شکایت کردند کدام ممکن است با شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیت هایی، استفاده برخی اجتناب کرده اند آنها با برای درمان شرایط پذیرفته شده است. آرای وحدت رویه شماره ۹۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲۴۳ دیوان عدالت اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این بند «ب» ماده ۶۵ قوانین این سیستم پنجم رشد مالی مستند به این تقاضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبیین شرایط به کارگیری مجدد کارمندان بازنشسته است.


بی شک به کارگیری مجدد بازنشستگان فرم «جایگزین سوز» است، از هر بازنشسته ای کدام ممکن است در کارگاهی با عملکرد های اقتصاد مناسب واقعاً کار می کند، جایگزین خوب جوان جویای کار را برای اشتغال مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه شده می سوزاند. به همین دلیل احیای حقوق بازنشستگان را می توان یکی اجتناب کرده اند راهکارهای رشد اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش نرخ بیکاری دانست. مستمری بگیری کدام ممکن است در زمان نوک کار تعدادی از صد میلیون تومان اکتسابی می تنبل سرمایه خصوصی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید با این سرمایه ممکن است خواستن به اشتغال مجدد را برطرف تنبل.


نیاز احیای انعام نوک خدمت کارمندان / تصمیم ۱۰۰۹۸ برای اصلاح آن


احسان سهرابی (مشاور حقوقی شورای برتر شوراهای اسلامی کار) اجرای از محسوس ماده ۲۴ قوانین کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح عادلانه دعاوی مربوطه توسط دیوان عدالت اجتناب کرده اند الزامات اساسی باور مانترا سال یا سال است. تحمیل حرفه ماده ۲۴ قوانین کار، سنوات خدمت کارمندان محدود به حداقل یک سال نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید در زمان نوک خدمت یا بازنشستگی به طور مناسب صنوبر شود.


در ماده ۲۴ قوانین کار آمده است: در صورت فسخ قرارداد کار معین یا کوتاه مدت، کارفرما موظف است کارگری را کدام ممکن است به موجب قرارداد به کار گرفته شده است برای مدت خوب سال یا اصولاً برای هر سال به کار گیرد. سابقه خدمت اعم اجتناب کرده اند متوالی یا متناوب در فینال حقوق پرداختی برابر خوب ماه حقوق شناخته شده به عنوان انعام نوک خدمت.


با این حال ضرر در قراردادهای کوتاه مدت است، روزی کدام ممکن است کارفرما قراردادها را برای خوب سال می بندد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نهایت هر سال، سنوات به طور مناسب تسویه تبدیل می شود. در آن نقطه حتی وقتی کارمند بیست سال متوالی در یک واحد کارگاه کار کرده باشد، مابه التفاوت سنوات سالانه در نهایت کار صنوبر نمی شود. صحرابی با ردیابی به دادخواستی کدام ممکن است اجتناب کرده اند سوی دیوان عدالت اقامه شده است، دعوایی کدام ممکن است موجب سلب مابه التفاوت کارمند اجتناب کرده اند قرارداد کوتاه مدت تبدیل می شود: در پرونده شماره ۱۰۰۹۸ مورخ ۹۸/۰۳/۲۸ آمده است: «در صورتی کدام ممکن است قرارداد کارمندان ابدی باشد، بر مبنای عکس محاسبه تبدیل می شود حقوق ۳۰ ساله «را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر عقد کوتاه مدت باشد هر سال عقد با تسویه حساب ختم تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستحق اکتسابی علی الحساب نیست از صنوبر در کارفرما در نهایت سال تعهدی به صنوبر مابه التفاوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر مبلغ مشخصی به وی ندارد.


وی می افزاید: این شکایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این فینال اصلاح تصمیم ۳۳۲۸ کدام ممکن است مبنای سنوات را به اساس دستمزد تمیز تقلیل می دهد، میزان قابل توجهی اجتناب کرده اند حقوق بازنشستگی را اجتناب کرده اند کارمندان محروم می تنبل. کارمند پس اجتناب کرده اند سالها کار عملاً وقتی اجتناب کرده اند گروه کنار تبدیل می شود سرمایه ای ندارد. تصور کنید کدام ممکن است این کارمند چه شرایط سختی را پایین اوج می گذارد، ویژه به ویژه اگر حاوی کارهای دردسرساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیان آور، بیماری های شغلی، مشکلات روانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اضطراب های ناشی اجتناب کرده اند بی مالی باشد. توجه انداز سال ها اقامت با حداقل دستمزد کارمندان بازنشسته را تخلیه می تنبل. {کسی که} سرمایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس انداز مالی ندارد باید به در نظر گرفته شده اشتغال مجدد، اشتغال مجدد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامطلوب یعنی اجتناب کرده اند بین درگیر شدن جایگزین شغلی جوان باشد.


را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور حقوقی شورای برتر شوراهای اسلامی کار ملت می افزاید: {در این} شرایط معامله با به پرونده شماره ۱۰۰۹۸ ماده ۹۱ دیوان عدالت اجرایی حیاتی است. در ایران هیچ گروه ماهر اجتناب کرده اند قضات جیب دادگاه گرفته تا کارمند سالانه سالانه اکتسابی نمی شود. لذا با تجزیه و تحلیل پرونده شماره ۱۰۰۹۸ نحوه تسویه حساب سنوات کارمندان بسته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارفرمایان موظف به صنوبر سنوات نوک خدمت یکجا در زمان بازنشستگی شوند. حداقل مابه التفاوت صنوبر های سالانه را بپردازید. طبق قوانین ۱۹، ۲۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷۱ قوانین اساسی هیچ تفاوتی بین کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر کارمندان {وجود ندارد}. کارگران غیر اجتناب کرده اند کارمندان پس اجتناب کرده اند نوک خدمت، مبالغ زیادی اجتناب کرده اند نوک خدمت اکتسابی می کنند تا مجبور به استفاده مجدد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراهم انتقال شرایط برای اشتغال بچه ها نباشند. شبیه به مختصات باید برای کارمندان با بیرون اصلاح یا تنزل رتبه آنها تحمیل شود.


جیب تمیز چاره ای باقی نمی گذارد!


جدا از لزوم افزایش مستمری بازنشستگان نسبت به سبد معیشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت های اقامت، تنها احیای حقوق بازنشستگی ممکن است تمایل کارمندان بازنشسته به اشتغال مجدد را کاهش دهد. محمدعلی پس اجتناب کرده اند بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ سال کار در یک واحد نمایندگی قطعه سازی، پس اجتناب کرده اند بازنشستگی تنها ۸ میلیون تومان – مجموع عیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال های سال قبلی – اکتسابی کرد. این پول حتی خوب ماه هم دوام نیاورد، به قول خودش هفته اول اقامت حال اش را سپری کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذشت است! حالا با آغاز سال جدید، محمدعلی باید جستجو در حرفه جدیدی باشد، هرچند ۹ اجتناب کرده اند تذکر بدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ روحی کنار هم قرار دادن کار یک بار دیگر نیست، با این حال «جیب تمیز» راه عکس برای او باقی نگذاشته است…


گزارش: نسرین هزار مقدم


انتهای پیام/