اختراع ۱۶۰۰ کیلوگرم چرخ دنده مخدر در نبرد مسلحانه مرزبانان همراه خود قاچاقچیان کشته شدگان


کشف 1600 کیلوگرم مواد مخدر در درگیری مسلحانه مرزبانان با قاچاقچیان کشته شدگان

رئیس پلیس مرزبانی ملت اجتناب کرده اند اختراع بیش اجتناب کرده اند ۱۶۰۰ کیلوگرم چرخ دنده مخدر در نبرد مسلحانه مرزبانان همراه خود قاچاقچیان در شرق ملت خبر داد.


سردار احمدعلی گدرزی در تشریح این خبر ذکر شد: مرزبانان هنگ سراوان در راستای مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت نوار مرزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد قاطع همراه خود قاچاق چرخ دنده مخدر در مرزهای کشورمان اجتناب کرده اند باند قاچاق چرخ دنده مخدر در قلمرو مرزی اسفندک سیستان. بلوچستان مطلع را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این سیستم ریزی از واقعی عملیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدتر کردن اقدامات کنترلی، انهدام این باند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختراع چرخ دنده مخدر در اصل کار مرزبانان قرار گرفت.


وی افزود: همراه خود راهنمایی عملیاتی مرزبانی استانداری، مسیرهای تردد قاچاقچیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان این سیستم ریزی شده برای سوئیچ محموله چرخ دنده مخدر به اعماق ملت خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید در راستای برخورد همراه خود سوداگران از دست دادن زندگی، چندین محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های عملیاتی ایجاد شدند. اجتناب کرده اند مرزبانان سراوان همراه خود اجرای ساختار مهار، مدیریت را توسط دست گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانستند محموله بزرگی چرخ دنده مخدر را اختراع کنند.


گدرزی تصریح کرد: قاچاقچیان کدام ممکن است قصد داشتند در جایگزین صحیح همراه خود خودرو استفاده وارد ملت شوند، همراه خود قرار تکل در کمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید محاصره ماموران، اقدام به عکس گرفتن {به سمت} مرزبانان کردند کدام ممکن است بلافاصله در مکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیات صحیح قرار گرفتند. تدابیر تلافی جویانه قاچاقچیان کدام ممکن است {به دلیل} انواع بیش از حد مرزبانان نتوانستند از دوام کنند، مزاحم را مورد آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک قرار داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود انصراف خودروی حامل چرخ دنده اجتناب کرده اند محل متواری شدند.


وی شکسته نشده داد: {در این} معنی مرزبانان سودآور به توقیف عالی تجهیزات خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختراع حدود عالی تن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۲۲ کیلوگرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ خوب و دنج طیف گسترده ای از چرخ دنده مخدر اجتناب کرده اند جمله عالی تن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۲۲ کیلوگرم تریاک، ۲۰۰ کیلوگرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ خوب و دنج شاهدانه شدند.


فرمانده مرزبانی مرزبانی در طولانی مدت همراه خود خاص اینکه ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیری متهمان این پرونده در اصل کار قرار دارد، خاطرنشان کرد: دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باید بدانند کدام ممکن است همین الان مرزبانان مجاهد هستند. کنار هم قرار دادن‌تر اجتناب کرده اند همه وقت برای {پاسخ به} هر تجاوزی، سرزمین میهن عزیزمان را در اختیار دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه نمی‌دهند کدام ممکن است اخلالگران نظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی مرتکب اعمال بوتلگ شوند.


انتهای پیام/