ادامه بررسی ضوابط هیئت مدیره عالی مجمع تشخیص مزایا


ادامه بررسی ضوابط هیئت مدیره عالی مجمع تشخیص مزایا

در جلسه امروز هیأت رئیسه مجمع تصمیم گیری مزایا، اعضا سایر بندهای ضوابط نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام را بررسی و تصویب کردند.


به گزارش ایلنا، هیأت عالی تحقیق و تفحص مجلس سنا به ریاست صادق آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد و بندهای ۶ و ۷ و تبصره های مرتبط در آیین نامه داخلی این هیئت را بررسی کرد.


در این جلسه اعضای هیأت مدیره به روند ارسال موضوعات به کمیسیون های ویژه و کمیته های دبیرخانه سنا پرداختند و مقرر شد راهنمای دبیرخانه ای به سرپرستی دبیر هیأت برای رسیدگی به موضوعات ایجاد شود. مربوط به عملکرد هیئت عالی .

بررسی سایر بندهای آیین نامه هیأت عالی به جلسات بعدی این هیئت موکول شد.

پس از بررسی سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه، این آیین نامه در سالن با حضور روسای ارتش و سایر اعضای مجمع مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.انتهای پیام/