ادعا اسامی داوران دیدار اراک – خلیج فارس ماهشهر


اعلام اسامی داوران دیدار اراک - خلیج فارس ماهشهر

نیروی کار داوری برای ورزشی در مرحله نیمه بسته شدن جام حذفی فوتبال ملت انواع شد.


به گزارش خبرگزاری ایلنا، آلومینیوم اراک را انتخاب کنید و انتخاب کنید بای ماهشهر روز دوشنبه ۳۰ فروردین در مرحله نیمه بسته شدن جام حذفی به مصاف یکدیگر خواهند سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده ادعا کمیته داوران، حسین تصمیم گیری این دیدار را بر عهده ممکن است داشته باشد. وقت من می خواهم. محمدعلی برمتگی کمک داور اول، رحیم حاجیلو کمک داور دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسعود حکیقی کمک داور چهارم هستند.


این در حالی است کدام ممکن است ایرج نظری پاسخگویی نظارت بر داوری را بر عهده دارد.انتهای پیام/