ارتباط راهنمای اقدام در مورد “کلینیک های پرستاری، آموزش بیمار و ادامه کار”


وی گفت: یکی از چالش های پیش روی سیستم های بهداشتی در سراسر جهان نگرانی روزافزون در مورد افزایش سن، بیماری پستان، اوتیسم و ​​زوال عقل است – پزشکی که به دلایلی مانند افزایش امید به زندگی، سبک زندگی افراد را در کنار آگاهی بیشتر از این موضوع تغییر می دهد. بسیاری از عوامل خطر با توجه به تاثیر این بیماری ها و پیامدها و چالش های آن، باید به مدیریت موثر این بیماری ها توجه شود.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین راهکارهای مدیریت این چالش ها آموزش بیماران و خانواده ها و پیگیری بیماران است، خاطرنشان کرد: پس از ترخیص بیماران با عدم رعایت موارد درمانی، سواد سلامت به شرح زیر است: خرابی سیستم پیگیری پس از ترخیص به دلیل قطع ارتباط کادر درمان با بیمار و پیشرفت بیماری در طبیعت است.

عبادی با تاکید بر لزوم ایجاد تجهیزاتی برای آموزش و پیگیری بیمار پس از ترخیص، گفت: پاسخ به این نیاز درک و تثبیت شده است و با تحلیل مستندات بالادستی، ایجاد «کلینیک های پرستاری برای آموزش و پیگیری بیمار». -آپ” به عنوان یکی از برنامه های دفتر ارتقای سلامت و خدمات پرستاری، اعتقاد بر این است که مدیریت عملیاتی این کلینیک ها با تاکید بر نقش ارائه دهندگان خدمات سلامت در برنامه ریزی، اولویت بندی و اجرای آموزش و پیگیری بیمار نامگذاری شده است. برنامه ها.

اظهارنظر معاون پرستاری وزارت بهداشت در خصوص اثرات مطلوب پیگیری بیماران مبتلا به سه بیماری صعب العلاج در طرح پایلوت «پیگیری نالترام» از جمله افزایش رضایتمندی بیماران و خانواده، جلوگیری از مراجعه غیر ضروری به اورژانس و کاهش پذیرش‌های بی‌برنامه‌ای، گفت: طرح «پیگیر پرستار» که در دستورالعمل قبلی برای اجرا به دانشگاه‌های علوم پزشکی منتخب گزارش شده بود، با دستورالعمل‌های اقدام آموزش بیمار و کلینیک‌های پرستاری پیگیری تلفیق شده است. مشمولان خدمات پیگیری شامل افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن/ صعب‌العلاج شامل CHF، CVA، COPD، دیابت، سرطان و شکستگی معرفی شده از بخش‌های بستری می‌شوند و سایرین می‌توانند مستقیماً برای آموزش به این کلینیک مراجعه کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت، با واگذاری آموزش به بیمار از دستیار پزشکی به پس از پرستاری در سال ۱۳۹۶، چندین کلینیک پرستاری با هدف آموزش به بیمار و با عناوین مختلف در مراکزی جهت هماهنگی، سازماندهی، یکپارچه سازی ساختار و فرآیندهای فعلی این کلینیک ها و ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده به مراجعین، آموزش به بیمار و مدیریت اقدامات درمانگاهی با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی کشور تدوین و اجرا شده است. علوم