ارزش بشقاب بالاست


ارزش بشقاب بالاست

ارزیابی انواع صفحات سفتی تشخیص داده شده با قطر ۲۰۲۲ جامجهانی.


به گزارش ایلنا، استیج ناخست تابنم قره کشی پلیتای جام جهانی ۲۰۲۲ انگام شاد کا نتایج ۸ مارس (۱۷ اسفند) پرچم های خوهید شاد.


ارزش این بازی ۴۰ ریال قطری است ارزش گازها میهود که به دئدرهای مرحله گروه و درجه چهارم آست پیوند دارد. پالت درجه چارم بری ددار فینال ۷۵۰ ریال و بشقاب گرانیترین نیز ۵۸۵۰ ریال پلاتر درجه یک فاینال است.


ارزش ریال قطر ۷۲ ریال هزار معادل ۷۲۰۰ تومان است.


IMG_20220222_234418_892


انتهای پیام/