ارسال پیامک به صاحبان ۵۱۵ هزار خانه خالی


ارسال پیامک به صاحبان 515 هزار خانه خالی


به گزارش ایلنا، معاون فناوری مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی ۵۱۵ هزار و ۵۰۰ خانه خالی در وزارت راه و شهرسازی خبر داد و گفت: پیامک مالیاتی برای مالکان این منازل ارسال شد.


وی با اشاره به اینکه کلیه خدمات مالیاتی این سازمان از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک قابل انجام است، گفت: مودیان منازل خالی برای صدور صورتحساب و پرداخت مالیات به صورت اینترنتی به این سامانه مراجعه کنند.


به گفته معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، نظام مالیاتی خانه های خالی با هدف ارزیابی و محاسبه مالیات واحدهای مسکونی خالی طبق ماده ۵۴ قانون مالیاتی طراحی و تدوین شد.


انتهای پیام/