اریکسن با برنتفورد تمدید نمی‌تنبل


اریکسن با برنتفورد تمدید نمی‌کند

شرکت کننده سابق کارکنان اینتر مورد ملاحظه ۲ تجهیزات گلف انگلیسی قرار دارد.


به گزارش ایلنا، بر ایده ادعای تاک اسپورت، کریستین اریکسن بالقوه است انتخاب بگیرد کدام ممکن است تمدید قرارداد برنتفورد را رد تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تاتنهام یا آرسنال بپیوندد.


سراسری پوش دانمارکی پس اجتناب کرده اند ایست قلبی تقریباً کشنده، با زنبورها به فوتبال ماهر بازگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت کرده است.


با این وجود، شکل بازیساز سابق اینتر باعث شده تا سایر تجهیزات گلف ها نیز به فریب دادن او ملاحظه کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید او خواهد شد با اشاره به ماندن در غرب لندن انتخاب بگیرد.


بر ایده این گزارش، یادآور تاتنهام خوب احتمال است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرسنال نیز شناخته شده به عنوان مکان تعطیلات بالقوه راه اندازی شد شده است.


انتهای پیام/