استعفای من می خواهم اشتباه است/ دیگری سوئیچ آب هستیم با این حال دیگری قالب هایی نیستیم کدام ممکن است حقوق صرفه جویی آب را کاهش نمی دهد.


استعفای من نادرست است/ مخالف انتقال آب هستیم اما مخالف طرح هایی نیستیم که حقوق صرفه جویی آب را کاهش نمی دهد.

استاندار خوزستان با تاکید بر اینکه دیگری قالب های سوئیچ آب هستیم، اظهار داشت: ما دولتی هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگری قالب های انشعاب آب کدام ممکن است حق آبه استان را کم نمی شود، نیستیم.


به گزارش خبرنگار خبرگزاری ‘ایلنا’ اجتناب کرده اند خوزستان، صادق خلیلیان شامگاه چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ در نشست خبری با اصحاب رسانه تصدیق شد: استان خوزستان یکی اجتناب کرده اند استان های شاخص ایالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان است. ۴۰ سهم دارایی ها بودجه ملت توسط این استان تامین تبدیل می شود. با این حال نرخ بیکاری آن بهتر اجتناب کرده اند معمول ایالتی است. خوزستان مشکلات زیرساختی زیادی دارد کدام ممکن است باید به طور ویژه به آن است معامله با شود.


وی در خصوص قالب آب غدیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث آب شرب استان اظهار داشت: این قالب ۵۲ سهم اجتناب کرده اند گروه مناطق شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی خوزستان را تحمل محافظت مکان ها کدام ممکن است تابستان امسال در قالب قالب اضطراری ۸ ماهه به استفاده می رسد. کدام ممکن است استاندارد آب را اجرا می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان دوبرابر تبدیل می شود از شوری آب به نصف مقیاس را کاهش می دهد.


خلیان با ردیابی به اینکه مصوبات بازدید اول رئیس جمهور را در چارچوب این سیستم ۲ ساله تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب کرده بودیم، تصریح کرد: با تصویب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابلاغ این قالب توانستیم ۳۶ هزار میلیارد را به بازو آوریم. تومان اجتناب کرده اند هیأت وزیران در مقام شخصی». مصوبات بازدید رئیس جمهور به خوزستان.


وی شکسته نشده داد: ۲۰ هزار میلیارد تومان برای بهبود {در این} چارچوب در خوزستان داریم، ۳۵۰۰ میلیارد تومان شهرت تسهیلاتی برای حمایت اجتناب کرده اند ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵۰۰ میلیارد تومان برای عروسی کودکان تصمیم گیری شده است.


استاندار خوزستان با یادآوری مشکلات ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت نیشکر هفت تپه ادای احترام به شد: در سال های قبلی مشکلات زیادی برای این واحد تجاری پیش به اینجا رسید کدام ممکن است سرانجام در نتیجه جدا گذاشتن بخش شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکاتبه با رئیس جمهور {در این} زمینه شد. این واحد کدام ممکن است سرانجام با واگذاری نمایندگی به کشت نیشکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع تکیه کن آن در هدف مناسب قرار گرفت.


وی با دقیق اینکه بلافاصله پس اجتناب کرده اند زلزله اندیکا در جهان حضور داشتیم، ملاحظه رسانه ها را به این جهان جلب کردیم، اظهار داشت: این جهان در جاری دوباره کار کردن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۸۰ واحد مسکونی در جاری مونتاژ است. علاوه بر این تعمیرات بیش اجتناب کرده اند هزار واحد مسکونی در جاری انجام است کدام ممکن است با رهن اضافی توسط کمیسیون کاهش انجام تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوباره کار کردن اندیکا تا نوک خرداد ماه به نوک می رسد.


استاندار خوزستان یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند مشکلات سطحی خوزستان را جامعه آب های سطحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: اجتناب کرده اند ابتدای مهرماه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ عملیات دوباره کار کردن جامعه فاضلاب تحریک کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا ۲ سال بلند مدت به اتمام می رسد، با این حال در یک واحد چالش اضطراری با گروه آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب ملت. با کمک آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب خوزستان در جاری بازرسی تمهیدات بارندگی در پاییز هستیم کدام ممکن است ۸۰ سهم آن در راستای قالب کامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهسازی جامعه های زهکشی آب های سطحی در جاری اجراست.


وی افزود: در قالب دوباره کار کردن جامعه فاضلاب توسط دست اجرا، ۲۴ درگاه فاضلاب به رودخانه کارون طی ۲ تا سه ماه بلند مدت بسته تبدیل می شود.


وی با دقیق اینکه برخی اقدامات در خوزستان خواستن به شهرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان زیادی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها با اقدامات اجرایی صحیح قابل رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرا است، خاطرنشان کرد: در سال قبلی برای هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۱ روستا آب رسانی شده است.


خلیلیان شکسته نشده داد: زیرساخت های استان {به دلیل} مراقبت نشده در سال های فعلی شکسته است، با این حال قابل رفع است، بهبود خوزستان کنار اجتناب کرده اند بهبود ملت خوزستان نیست. ارجاع به وسط ملت


وی دانستن درباره شنیده ها استعفای شخصی نیز اظهار داشت: استعفای من می خواهم اشتباه است. من می خواهم برای مونتاژ ای به تهران گذشت بودم کدام ممکن است با تجزیه و تحلیل دکتر به ویروس کرونا مبتلا شدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قرنطینه رفتم کدام ممکن است در نتیجه تخلیه شنیده ها عصبانیت من می خواهم


خلیلان دانستن درباره اصلاحات استانداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران استان تصریح کرد: تاکنون ۱۷ استاندار تنظیم کرده و یک جفت تا ۳ استاندار تولید دیگری تنظیم خواهند کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازی به تنظیم ۴ استاندار نخواهد بود. با این حال با اشاره به مدیران مناطق نیازمند همکاری وزارتخانه های مربوطه هستیم کدام ممکن است متأسفانه این اصلاحات را در مرحله وزارتخانه {به آرامی} انجام می دهند. پیشنهادهای شخصی را {برای تغییر} مدیران به محل کار ریاست جمهوری تعدادی از ماه پیش ادعا کردیم.


ولی خوزستان با ردیابی به مناطق محروم را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیط ای استان اظهار داشت: استان خوزستان محروم نیست با این حال زیرساخت هایی دارد کدام ممکن است خواستن به افزایش دارد.


وی افزود: نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسات باید پاسخگویی های اجتماعی شخصی را به خوبی انجام دهند، استفاده اجتناب کرده اند نیروهای محلی یکی اجتناب کرده اند الزاماتی است کدام ممکن است باید مورد ملاحظه قرار گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقرر شده است کدام ممکن است نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاسیسات تولیدی های غول پیکر حساب شخصی را به استان واریز کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالیات این نمایندگی های غول پیکر باید در استان تیز کردن شود تا بتوانیم اجتناب کرده اند این قدرت ها برای بهبود استان استفاده کنیم.


خلیان خاطرنشان کرد: حدود ۵۰۰ نمایندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگاه تجاری در استانداری نیمه پرانرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعطیل هستند کدام ممکن است باید برای پرانرژی شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر مشکلات این موارد کار شود. این مخفف تحمیل حرفه در شهرستان است. تحریم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویروس کرونا بحث اشتغال در استان را تحمل تاثیر قرار داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید با کاهش عواقب این موضوعات، شاهد افزایش بحث ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی در استان خواهیم بود.


وی با تاکید بر اینکه نباید اجتناب کرده اند واژه فشار آبی در استان استفاده شود، اظهار داشت: مشکلاتی داریم کدام ممکن است {به دلیل} اصلاحات اقلیمی کمتر به آن است پرداخته شده است. سال قبلی یکی اجتناب کرده اند اقدامات برای تعمیر مشکلات برون سر خورد اجتناب کرده اند اشکال خشکسالی تنظیم الگوی کاشت بود. {در این} راستا خوشبختانه با تنظیم الگوی کاشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک به تشکل های کشاورزی بر امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلاتی کدام ممکن است بالقوه است در پاییز پیش بیاید فائق آمده ایم. در شرایط کنونی {به دلیل} نبود بارندگی صحیح در استان های ایلام، کرمانشاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید لرستان بیشترین مشکلات آبی استان در بخش کرخه قرار دارد. در شرایط کنونی می توان معادل پاییز ۱۴۰۰ مرحله کرخه را مدیریت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید با تنظیم الگوی کاشت وضعیت را مدیریت کرد. در جاری انجام اقداماتی برای تعمیر این اشکال با مدیریت هستیم.


وی شکسته نشده داد: در فصل پاییز گندم در چاه خوزستان کشت شد کدام ممکن است تا حد زیادی کشاورزان گندم کاشت کردند. {در این} راستا افزایش قیمت گندم به معیشت کشاورزان {کمک می کند}. پیش سوراخ بینی می کنیم ۱.۲ میلیون تن گندم تضمینی خریداری کنیم.


استاندار خوزستان با ردیابی به اینکه وزارتخانه های جهاد کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی کشت برنج در خوزستان را ممنوع کرده اند، اظهار داشت: باید با این موضوع برخورد کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون در نظر گرفتن مشکلاتی کدام ممکن است در بحث ذخیره سدهای استان موجود است، این کار را انجام خواهیم داد. تابستان را {به درستی} مدیریت کنید، بیایید تابستان را آغاز کنیم.”انتهای پیام/