استفاده مناسب ۴۵ نفر در بهشت ​​الزهرا(س) عراق


استخدام رسمی 45 نفر در بهشت ​​الزهرا(س) عراق

مدیرعامل گروه بهشت ​​زهرا(س) اجتناب کرده اند توسل به مناسب ۴۵ نفر در اداره ارتدکس بهشت ​​زهرا (س) خبر داد.


به گزارش خبرنگار خبرگزاری ایلنا، سعید غضنفری، مدیرعامل گروه بهشت ​​زهرا (س) بلافاصله در مونتاژ شورای شهر تهران اجتناب کرده اند توسل به مناسب ۴۵ نفر در سالن بهشت ​​زهرا (س) خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: گروه بهشت ​​زهرا اجتناب کرده اند فاصله در گذشته مجوز گرفت. بر ایده آنچه در شکسته نشده می آید، در وسط جدید در بخش خانمها تن کالا ۴۵ نفر برای ادغام کردن ۳۰ شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵ زن توسل به تبدیل می شود. سطوح توسل به آخرین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کسی اجتناب کرده اند خارج تزریق نمی شود.


وی افزود: کارمندان نمایندگی به وضعیت حال تغییر می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کارمند مناسب گروه تغییر می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچکس اجتناب کرده اند سطح تزریق نمی شود.


چون آن است مدیرعامل بنیاد بهشت ​​زهرا دانستن درباره تعاونی مسکن کارمندان بهشت ​​زهرا (س) ذکر شد: اقدامات خوبی {انجام شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند وزارت راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اراضی جهان پرند مجوز گرفته ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیر هستیم به همان اندازه اولویت کارمندان این گروه برطرف شود.انتهای پیام/