استیل، رضایت بریتانیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا


استیل، رضایت بریتانیا و آمریکا

رئیس نیروی کار سراسری اجتناب کرده اند حضور در گروه ایران در جام جهانی ۲۰۲۲ ابراز رضایت کرد.


حمید استیلی سرپرست نیروی کار سراسری پس اجتناب کرده اند تفریحی نیروی کار سراسری ایران در مرحله گروهی با انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید قهرمانی در مسابقات مقدماتی اروپا ذکر شد: جشن شادی ها انگیزی بود. قرعه کشی ما هم خطرناک نبود. هم بریتانیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم آمریکا فوق العاده قادر مطلق هستند.


وی افزود: باید برای دیدارهای تدارکاتی این سیستم ریزی کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفریحی های خوبی انجام دهیم. گروه ما نسبتا خوشایند است. بعد از همه همه نیروی کار ها محکم هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه آسانی نداریم.


انتهای پیام/