اسکوچیچ به ۱ پرس و جو پاسخ می دهد. چرا به کره باختیم؟


اسکوچیچ به یک سوال پاسخ می دهد.  چرا به کره باختیم؟

دراگان اسکوچیچ ذکر شد: قرارداد دستیاران من می خواهم به بالا رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم فدراسیون به {این مهم} معامله با تنبل.


انتهای پیام/

کمیت ویدیو: ۵۷.۰۰ مگابایت
|
زمان ویدئو: ۰۰:۰۹:۴۱