اشتغال عزت محور و پایدار باید مبنای مدیریت زندان باشد


اشتغال عزت محور و پایدار باید مبنای مدیریت زندان باشد

محمدی در بازدید از نهادهای امنیتی و آموزشی استان خراسان رضوی تاکید کرد; نگرش نهادهای اصلاحات و آموزش و پرورش باید حمایتی و متناسب با جامعه هدف و در عین حال همراه با محبت و دلسوزی باشد.


به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی گروه زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، دکتر غلامعلی محمدی رئیس گروه زندان ها در سفر به خراسان رضوی از نهادهای امنیتی و آموزشی این کشور بازدید کرد. . استان و در جلساتی با مراجع قانونی استان در میان گذاشته شد.


چشم انداز ما مبتنی بر حمایت و همراه با عشق و شفقت برای مشتریانمان است


غلامعلی محمدی در این خصوص در بازدید از کانون اصلاح و تربیت مشهد و پس از بررسی این کانون و گفت و گو با مددجویان گفت: نگرش مدیران و سیاست گذاران نسبت به کانون های اصلاح و تربیت باید حمایت محور و متناسب با نوع هدف باشد. جامعه یعنی نوجوانان و جوانان عاشق و دلسوز باشید.


وی بیان کرد: ارائه خدمات و توسعه برنامه های آموزشی در کانون اصلاح و تربیت باید بر اساس اصول تربیتی نوجوانان باشد تا اثر مطلوب داشته باشد.


توسعه خوابگاه ها و محل های استخدامی استاندارد در راستای اولویت های گروه است


رئیس گروه زندانها همچنین از مرکز جدید اشتغال و حرفه آموزی زندان مرکزی مشهد که در هفته قضاوت به بهره برداری رسیده بود بازدید کرد.


وی در مقابل این مرکز یادآور شد: توسعه اسکان استاندارد، اشتغال و آموزش حرفه ای زندانیان در راستای اولویت های سازمان است. اشتغال پایدار مبتنی بر کرامت باید مبنای سیاست های مدیریتی در زندان ها باشد.


همگرایی مراجع قضایی عامل اصلی پیشبرد اهداف و کارکردهای نظام زندان است.


محمدی همچنین در سفر یک روزه خود به خراسان رضوی با رئیس کل دادگستری خراسان رضوی دیدار و گفتگو کرد.


رئیس گروه زندانها در این خصوص از تعامل موثر و سازنده مرکز قضایی استان با زندانها قدردانی کرد و گفت: همگرایی و همکاری مراجع قضایی با زندانها عامل اصلی پیشبرد اهداف و کارکردهای زندان است. سیستم. . بنابراین در مسیر تحقق ماموریت های فعلی حمایتی، اصلاحی و تربیتی در زندان ها، قطعا همکاری و تعامل حقوقی راهگشا خواهد بود.


صادقی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی نیز در این دیدار به بررسی مبانی فکری و عملی زندان های خراسان رضوی در توسعه خدمات زندان ها بر اساس سیاست ها و اولویت های دوران تحول قضایی پرداخت و بر لزوم همراهی با نظام قضایی تاکید کرد. بخش با زندان .


انتهای پیام/