اشغال اقامتگاه ها در گیلان علیرغم ماه مبارک رمضان ۸۰ سهم / افزایش ۷۴ درصدی بازدید اجتناب کرده اند موزه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اماکن تاریخی در نوروز / ۷۰ سهم هدف اصلی مسافران گیلانی در ۹ شهر ساحلی


اشغال هتل ها در گیلان علیرغم ماه مبارک رمضان 80 درصد / افزایش 74 درصدی بازدید از موزه ها و اماکن تاریخی در نوروز / 70 درصد تمرکز مسافران گیلانی در 9 شهر ساحلی

معاون گردشگری گیلان ۸۰ سهم ضریب اشغال اقامتگاه {در این} استان را حتی پس اجتناب کرده اند نوک سفر نوروزی ادعا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: در نوروز ۱۴۰۱ شاهد افزایش ۷۴ درصدی بازدید اجتناب کرده اند موزه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اماکن تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش ۷۰ درصدی مسافران گیلانی در ۹ سال بوده ایم. شهرهای ساحلی


به گزارش خبرنگار ایلنا، با سازماندهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر محدودیت های بازدید، در نوروز ۱۴۰۱ با کمیت عظیمی اجتناب کرده اند بازدید به آگاه مسئولان گردشگری به بیش از پنجاه میلیون نفر در ساعت شب مواجه شدیم. استان های مازندران، خراسان رضوی، گیلان، هرمزگان، فارس، اصفهان، بوشهر، یزد، خوزستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهران بیشترین اشغال را در امکانات مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشترین انبساط توسل به مسافر را در بوشهر، هرمزگان، گیلان، لرستان، تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید البرز داشته اند. استان ها دیده اند.


بدون در نظر گرفتن سردی هوا در هفته اول سفر نوروزی گیلان، ضریب اشغال {در این} استان به بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰ سهم رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی قابلیت مازاد امکانات اقامتی نیز {پر شده} است. حمید آذرپور (معاون گردشگری اداره کل میراث، زیبایی شناختی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی استان گیلان) وی {در این} خصوص اظهار داشت: نوروز امسال با استقبال دیدنی مسافران مواجه شد. چون آن است اقامتگاه‌های دارای اتاق‌های ۲ نفره مجبور بوده‌اند تشک‌های اضافی را برای خانوار‌ها در شخصی جای دهند، می‌توانند با قابلیت اضافی مسافران را نیز در شخصی جای دهند.


او پایان دادن کرد: ۷۰ سهم اجتناب کرده اند هدف اصلی مسافران در استان گیلان در ۹ شهر ساحلی برای ادغام کردن انزلی، لاهیجان، تالش، آستارا، لنگرود، رودسر و هفت شهر {بوده است}. {در این} بین اجتناب کرده اند فومن را انتخاب کنید و انتخاب کنید لیگان به گرمی استقبال شد. بدون در نظر گرفتن اینکه امکانات اقامتی استان با محدودیت بازدید ۲ ساله را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش انواع مسافران مواجه بودند، نوروز ۱۴۰۱ را با بیرون مشکل سپری کردند. بازخورد کارشناسی در دوره ها ما موید این بود کدام ممکن است امسال با تردد از حداکثر مسافر مواجه خواهیم بود، متعاقباً جدا از واحدهای مناسب سعی شده است قابلیت هایی را سرزنده کنیم کدام ممکن است اسکان اضطراری را در شخصی جای دهند. در برخی شهرها انواع مسافران آنقدر بیش از حد بود کدام ممکن است مجبور شدیم اجتناب کرده اند قابلیت اورژانس استفاده کنیم. بعد از همه هفته اول نوروز {به دلیل} سردی هوا کوتاهتر اجتناب کرده اند هفته دوم بود. با این وجود ما اجتناب کرده اند تمام چشم اندازها اقامتی شهرستان استفاده کردیم.


آذرپور را انتخاب کنید و انتخاب کنید با اشاره به فینال مورد اجتناب کرده اند امکانات اقامتی گیلان اظهار داشت: بدون در نظر گرفتن اینکه هم اکنون را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند نوک سفر نوروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن ماه مبارک رمضان با کاهش انواع مسافران مواجه هستیم، با این حال اتاق های امکانات اقامتی همچنان پر هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضریب اشغال حدود ۸۰ سهم است. این در حالی است کدام ممکن است در ماه رمضان سال های قبلی در استان گیلان مسافر چندانی وجود نداشت.


به آگاه معاون گردشگری استان گیلان، در سفر نوروزی شاهد ورود خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۵۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۸۶ تجهیزات خودرو به استان بودیم کدام ممکن است نسبت به سال قبلی ۳۶ سهم افزایش داشت. انواع مسافران وارد شده به استان ۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۷۶ نفر برابر ۲۹.۵ سهم {بوده است}. انواع اقامتگاه های گزارش شده ۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۲۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۶۵ نفر در هر ساعت شب است کدام ممکن است نسبت به سال قبلی ۲۰۷ سهم انبساط نماد می دهد. علاوه بر این پذیرای ۳۷۱ مسافر خارجی بودیم کدام ممکن است انواع آنها ۳۰ سهم افزایش کشف شد. این مسافران اجتناب کرده اند کشورهای آذربایجان، هلند، پاکستان، افغانستان، ترکیه، عربستان سعودی، سوریه، عراق، لبنان، عمان، روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین بوده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشترین انواع مسافران اجتناب کرده اند هلند {بوده است}. انواع بازدیدکنندگان اجتناب کرده اند موزه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار تاریخی به ۷۲۲۶۱۴ نفر رسید کدام ممکن است با انبساط ۷۴ درصدی در کنار بود. بیشترین بازدید موزه میراث کشاورزی، شهر تاریخی ماسوله، از قلعه رودخان، موزه نیروی دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موزه چای است. ۶۰۰ کابین برای صنایع دستی تحمیل شد.


آذرپور خاطرنشان کرد: بیشترین شکایات مسافران در خصوص قرار تکل تجهیزات های خودپرداز در هنگ در انجام عملیات بانکی، منقضی شدن پمپ بنزین، تعویض شیفت، انجام ندادن کارها، پرهزینه فروشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … {بوده است}. شکایت اجتناب کرده اند امکانات اقامتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم اندازها توریستی فوق العاده محدود بود. با این حال ما خوب ساعت داشتیم.


انتهای پیام/