اصلاح این سیستم برگزاری انتخابات هیئت رئیسه جبهه اصلاح / موکول شدن گفتن مناسب نتایج انتخابات به بعد اجتناب کرده اند نوروز


اصلاح برنامه برگزاری انتخابات هیئت رئیسه جبهه اصلاح / موکول شدن اعلام رسمی نتایج انتخابات به بعد از نوروز

سخنگوی جبهه اصلاحات گفتن کرد: {به دلیل} مشکلات پیش آمده در انتخابات، نتایج انتخابات در مونتاژ بعدی مجمع کلی جبهه اصلاحات گفتن تبدیل می شود.


علی شکوریراد سخنگوی جبهه اصلاح در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو با «ایلنا» با خاص اینکه نزدیک به صحت ناخوشایند افزار برگزاری انتخابات هیأت مدیره جبهه اصلاحات در دنیای آنلاین ما، نتایج انتخابات هیأت رئیسه گفتن شد. جبهه اصلاحات منحل شد کدام ممکن است بعداً گفتن احتمالاً خواهد بود.


سخنگوی جبهه اصلاح در توضیحی گفتن کرد: گفتن مناسب نتایج انتخابات اعضای هیأت رئیسه به مونتاژ بعدی مجمع کلی کدام ممکن است احتمالاً بعد اجتناب کرده اند نوروز سال بلند مدت {خواهد بود} موکول شد.


پیش اجتناب کرده اند این حسین مرعشی شناخته شده به عنوان معاون اول، فاطمه ریگایی شناخته شده به عنوان معاون دوم، علی باقری شناخته شده به عنوان منشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی شکوری راد شناخته شده به عنوان سخنگوی جبهه اصلاح انواع شدند.


انتهای پیام/