اعتبار مستمری بگیران تامین اجتماعی پس از ۴ ماه تایید شد/ با تشکر مجلس


اعتبار مستمری بگیران تامین اجتماعی پس از ۴ ماه تایید شد/ با تشکر مجلس

یک فعال کارگری گفت: با نامه رئیس مجلس مبنی بر تصویب دولت، مظلومیت و حقانیت مستمری بگیران تامین اجتماعی پس از گذشت ۴ ماه از سال بر همگان ثابت شد.


به گزارش خبرنگار ایلنا، امیر قامتی (حسابرس شورای منطقه تهران) با اشاره به نامه رئیس مجلس و با توجه به مصوبه افزایش ده درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح گفت: از سوی رئیس مجلس. . مجلس و رؤسای کمیسیون های اجتماعی و اقتصادی و هیأت نیروی انتظامی و سایر نمایندگانی که در این امر مهم از بازنشستگان حمایت کردند، با این نامه از جنابعالی تشکر می کنیم که ظلم و حقانیت بازنشستگان تأمین اجتماعی بر همگان ثابت شده است. . بعد از گذشت ۴ ماه از سال


وی گفت: باعث تاسف است که مستمری بگیران با کهولت سن و منزلت خود برای احقاق حق و مطالبات قانونی خود اعتراض کردند. همچنین پس از گذشت ۴ ماه از سال بازنشستگان سایر رده ها که بیشترین میزان پرداختی بیمه ای را در دوران شغلی خود داشتند، نتوانستند به حقوق خود دست یابند.


بازرس مرکز شوراهای استان تهران گفت: از هیات محترم دولت درخواست داریم با اجرای مصوبه شورای عالی کار که ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است به درستی و صریح بر آلام بازنشستگان التیام بخشد.


انتهای پیام/