اعتراض به صدور مجوز برای محصولات رادیویی


اعتراض به صدور مجوز برای محصولات رادیویی

اتحادیه های سینمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویدئویی در نامه ای به شورای نگهبان آرزو کرد تجزیه و تحلیل واگذاری مجوز به صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما شدند.


به گزارش ایلنا، صفحه بحث تهیه کنندگان فیلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویدیوی ایران، صفحه بحث صنفی نمایندگی های منتشر شده تحت وب ویدئو، صفحه بحث تولیدکنندگان سمعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بصری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفحه بحث کارگردانان سینما در نامه ای به شورای نگهبان آرزو کرد اعطای مجوز کارگردانی رادیو شدند. {در این} پیام آمده است:


«آیت الله جنتی گران قیمت


جناب دبیر شورای نگهبان


اعیاد شعبانیه را تبریک می گوییم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزوی رسیدن بازنگری بودجه ۱۴۰۱ را داریم. نمایندگان احترام مجلس در بند ۲ تبصره ۶ قوانین بودجه ۱۴۰۱ موافقت کردند کدام ممکن است «صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما وظیفه نظارت بر کلیه سطوح ساخت نقش ها ماهر در دنیای آنلاین ما را اطمینان حاصل شود که نظارت بر کلیه سطوح ساخت خرید و فروش ماهر در دنیای آنلاین ما به عهده دارد. با محافظت قطعا ارزش آن را دارد ها، نظام خانوار ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلامی، ضمن جلوگیری اجتناب کرده اند عواقب عقب کشیدن بر محله، استاندارد ساخت را ارتقاء بخشد.


این در حالی است کدام ممکن است بر ایده این مصوبه بخش بزرگی اجتناب کرده اند صلاحیت وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی طی قانونی یکساله اجتناب کرده اند این وزارتخانه بردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سازمانی نوپا سپرده شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد مانند است ساختمان نهاد عکس علاوه بر این اینکه بار پولی سنگینی بر بیت المال تحمیل می تنبل، موجب تورم افسران دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سردرگمی ساکنان تبدیل می شود کدام ممکن است مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغایر دستور سوم قوانین اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین اساسی است. سیستم اجرایی


وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی در ۴۳ سال قبلی ساختار اجرایی مناسبی برای صدور مجوز داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نیروی کار} را {در این} زمینه آموزش داده است.


اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری در نظام حقوقی ما گروه صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما شاهد برخورد مستقیم با ساکنان نبود تا تجهیزات های اجرایی مجوز صادر کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سالی کدام ممکن است به تعبیر رئیس فرزانه انقلاب شد. سال اختلال ساخت نامیده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات جدیدی بر اوج راه تحمیل جایگزین های شغلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش ساخت {در این} بخش پدید به اینجا رسید.


اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری انتخاب فوق مغایر مصوبه شورای برتر انقلاب زیبایی شناختی است. شورای برتر انقلاب زیبایی شناختی در مصوبه شماره ۲۹۸ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۷۱ وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی را شناخته شده به عنوان مرجع ذی صلاح برای صدور مجوز ساخت، منتشر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه آثار ویدئویی تایید کرد.


اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، قوانین مذکور در قوانین بودجه مغایر بند اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم ماده ۹۲ قوانین این سیستم ششم رشد است کدام ممکن است مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما را مکلف به صدور را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیل مجوزها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه گذاری ها کرده است. ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه آثار زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری.


مورد نیاز به اشاره کردن است کدام ممکن است ضمیمه لایحه پیشنهادی مقامات نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط گروه ترکیب به لایحه قوانین بودجه اضافه شده است.


واگذاری اختیار صدور مجوز محصولات تصویری به گروه صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما کدام ممکن است باقی مانده است زیرساخت های مورد نیاز {در این} زمینه را ندارد، مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبدها زیادی را در زمینه ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه آثار زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری تحمیل خواهد کرد.


لذا اجتناب کرده اند جنابعالی تقاضا داریم ضمن قالب موضوع در شورای احترام نگهبان نسبت به پارادوکس زدایی اجتناب کرده اند ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه آثار ویدئویی اقدام نمایید.


صفحه بحث تهیه کنندگان فیلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویدئو ایران


صفحه بحث نمایندگی های ویدئویی تحت وب


صفحه بحث تولیدکنندگان رسانه های تصویری


سندیکای کارگردانان سینما


انتهای پیام/