اعتراض کارگران میادین نفتی خارک و عسلویه به شرایط خوراک و بیمه اضافی


اعتراض کارگران میادین نفتی خارک و عسلویه به شرایط خوراک و بیمه اضافی

کارکنان ادارات عملیات دریایی، کشتیرانی و صادرات میادین نفتی خارک و عسلویه می گویند: ۸۰ درصد هزینه بیمه تکمیلی توسط شرکت نفت و ۲۰ درصد مابقی توسط کارگران پرداخت می شود که شرکت نفت از آن خارج می شود. این مسئولیت


جمعی از کارگران ادارات عملیات دریایی، کشتیرانی و صادرات پایانه های نفتی خارک و عسلویه در تماسی با خبرنگار ایلانا مشکلات خود را بیان کردند.


این کارگران قراردادی که در گذشته چندین بار به دلیل کیفیت پایین غذا اعتراض کرده اند، می گویند: تا امروز هیچ اقدامی برای رفع این حداقل مطالبه کارگران صورت نگرفته و همچنان کیفیت غذا پایین است.


به گفته آنها غذای پیمانکاران با کیفیت و کمیت کارگرانی که ساعت ها در شرایط سخت کار می کنند مناسب نیست.


آنها همچنین به بی کیفیتی لباس کار خود اعتراض داشتند.


با توجه به آنها؛ لوازم مورد نیاز کارگران شناورهای دریایی به موقع و به مقدار کافی به دست آنها نمی رسد. این کارگران به مدت ۱۴ روز در دریا هستند و مسئولیت این شرکت است که غذای مورد نیاز خود را به موقع و برای مدت زمانی که در کشتی هستند به آنها بدهد.


عدم پرداخت مالیات اضافی بیمه از دیگر انتقادات به این کارگران است. می گویند: ۸۰ درصد این هزینه را شرکت نفت و ۲۰ درصد دیگر را کارگران باید پرداخت کند که شرکت نفت از این مسئولیت دوری می کند.


انتهای پیام/