اعتراض apn به تصمیم .


اعتراض apn به تصمیم .

جواب ایراد خود را با اتصال روسی به آن تصمیم گرافتین در فهست ک شورهای گردوست ابراز کرد.


به نام گذرش ایلنا با مخابره از کیودو پاسخ ایراد خود را از طرف روسیه همراهی با تصمیم گرفتان در فهست ک شورهای گردوست ابراز کرد.


دابور دولت ژاپن، کنفرانس مطبوعاتی، انتشارات من، گیف که دولت ژاپن، با شواهد تصمیم گارفتون موسکو، فهرست مکان نما و مناطق گردوست، مخالفت با روسیه، ارسال پاسخ.


Rossiya Rose Gzdeshta – Dushanbe – Fihrist Kshurhai Gerdost Ra Tawheeb Kurd.


بنا بیر عین گازرش و کوشورها و سرزمین های بسیار خوب ذکر کرد که شاخص عملیات نظامی کجاست و یک روس مسلح در اوکراین است که او را از اقدامات روسیه منع می کند یا به وسیله آن ضمیمه شیندند. .


خبرگزاری تاس نوشت: «دولت فدرالیسم، روسیه، رز، دوشنبه، فهستی، چون کوشورها و سرزمین های، خوارجی، رک.


این شاخص شامل ایالات متحده، کانادا، کوزوو، ناحیه فدرال، آروبا، بریتانیا (شامل مناطق جرسی، آنگویلا، ویرجین بریتانیا، جبل الطارق)، اوکراین، مونته نگرو، سوئیس، آلبانی، آندورا، آشتینوین، مارین، ایسیل شمالی است. مقدونیه، مقدونیه شمالی، کره جنوبی، استرالیا، میکرونزی، نیوزیلند، سنگاپور و تایوانانتهای پیام/