اعتراف جذاب دراگان اسکوچیچ: استرس فرار کمرم را {در این} مدت تحمل کرده ام.


اعتراف جالب دراگان اسکوچیچ: استرس شکستن کمرم را در این مدت تحمل کرده ام.

سرمربی خدمه سراسری معتقد است {در این} مدت خرس فشار زیادی {بوده است}.


انتهای پیام/

کمیت ویدیو: ۴۴.۸۲ مگابایت
|
زمان ویدیو: ۰۰:۰۷:۳۷