اعلام نصب هودر و فولاد


اعلام نصب هودر و فولاد

نصب دو تیم هودر و فولارد بری بازی امروز دو تیم با تشخیص سفت شدن.


به گذرش خبرنگر، رضاچی ایلنا، دو تیم هوادار، تهران و فولاد خوزستان، در ۱۵امروز، بر خلاف برگزار خوانند کرد خود، خوانند رفعت و ددار هفت پست را دسته بندی می کنند.


نصب Du-Team با توجه به توضیحات زیر است:هودر


مسلم حقشینز، محمد ستاری، محمد حسینی، مهدی عبدی، محمد میری، داریوش شجاعیان، فرزاد جعفری، محمد چهار محالی، شاهین عباسیان، حسین صادقی و بابک مرادیفولاد


شهاب گردان، مهدی شیری، موسی کولیبالی، عارف عکاسی، مجتبی نجاریان، محمد آبشک، آرش رضاوند، محمدرضا عباسی، آیاندا پاتوسی، محمدرضا خلعتبری و شماانتهای پیام/