اعلام نظر انضباطی فوتبال


اعلام نظر انضباطی فوتبال

کوک کمی ری خد را دار مخصوصا دیدار دو تیم میس کرمان و پرچم کردستان خیبر خرم آباد.


به گزارش ایلنا، بازی دو تیم میس کرمان و خیبر خرم آباد به عنوان سری رقاتایی، لگ دست اول فوتبال ۱۳ بهمن ماه برگزار شاد و تیم میس کرمان شواهدی دال بر رد منشاء گالی رفتار (عدم حمایت از پروتکل و حضور آداش) دارد. و ظهور بهداش و مسابقه ای است) که در آن مسابقه ای با عنوان مزبان و برگیزاری در ماه دگر به تشخیص سازمان لیگ و پرداخت مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال جرم مالی است. که در معرض سفت شدن است.


همچانین اکبر زنگی آبادی اصلاحات دوشیزه کرمان با شواهد بدرفتری منسوب به نامینده و دوره مسابقه با ۸ ماه محرومیت و همچنین ورود ورزگاه و بنا به سابقه قبیله ای با پیش دخت. ۲۰۰ میلیون ریال جرم پولی روز جدید.


ولی میرزایی، مربی تیم میس کارمان، با مدرک بدرفتاری که در مسابقه ای به وی نسبت داده شد، ۲ جلسه محرومیت و ۱۰۰ میلیون ریال محکوم به جرم نقدی شد.


تیم خیبر خرم آباد نز با مدرک صرافتر تیمی به عنوان اخطار با مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال جرم نقدی محکوم شد.


انتهای پیام/