افزایش ۴۳ درصدی حوادث رانندگی/ کاهش رسانی به ۲۳۱۸۳ نفر در ۱۷ روز قبل


افزایش 43 درصدی حوادث رانندگی/ امداد رسانی به 23183 نفر در 17 روز گذشته

رئیس گروه کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات هلال احمر اظهار داشت: انواع حوادث رانندگی طی ۱۷ روز قبل به حداقل یک هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۴۳ فقره تصادف رسید کدام ممکن است نسبت به مدت درست مثل سال قبلی ۴۳ سهم افزایش داشته است.


به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل اجتناب کرده اند کمیته {اطلاع رسانی} ستاد مرکزی توافق شرکت ها بازدید، مهدی ولی پور در لحظه شنبه ۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۱ اظهار داشت: امدادرسانی به ۲۷۶۴ مورد {در سراسر} ملت رسیده کدام ممکن است نسبت به مدت درست مثل ۷۴ سهم افزایش داشته است. فاصله سال قبلی.”


به آموزش داده شده است رئیس گروه کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات هلال احمر ۱۵۱ حادثه کوهستانی به گزارش رسیده کدام ممکن است نسبت به مدت درست مثل سال قبلی ۳ سهم کاهش داشته است. در مجموع ۱۴۹ حادثه جوی {در این} مدت گزارش شده است.


وی با ردیابی به افزایش ۸۳ درصدی ۳۴ حادثه ساحلی اظهار داشت: تا دیروز ۲۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸۳ نفر تحمل محافظت امدادی قرار گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۲۴ نفر به مناطق ایمن منتقل شدند. وی افزود: {در این} مدت منصفانه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۹ نفر به امکانات درمانی منتقل شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ۱۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۲۱ فرد مبتلا شرکت ها حاضر شد.


ولی پور با دقیق اینکه برای ۳۰۱۵ نفر کانکس اورژانس اندیشه در مورد شده است، اظهار داشت: عملیات کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات فنی برای ۲۵۸ نفر {انجام شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹۶ مصدوم حوادث رانندگی گزارش شده است.


انتهای پیام/