افزایش ۵۰ درصدی صادرات ایران به آفریقا


وی در پاسخ به این سوال که آیا این رشد ناشی از تورم قیمت پول است یا رشد تجاری واقعی محسوب می شود؟، گفت: در مقایسه آماری سالانه موضوع تورم نیز مطرح است، اما بهتر است بگوییم که در این شش ماه ارزش صادرات ما ۵۰ درصد بوده و حجم آن بیش از ۲۵ درصد افزایش یافته است و هر دو رشد تجارت ایران با آفریقا را نشان می دهند.

مدیرعامل سازمان توسعه تجارت آفریقا در خصوص نقش دیپلماسی فعال اقتصادی دولت سیزدهم در این رشد گفت: قطعا دیپلماسی اقتصادی در رشد تجارت بین کشورها حرف اول را می زند. در دولت سیزدهم نیز تنوع بخشی به بازارهای صادراتی برنامه ریزی شده بود و پیش از این برنامه مشخصی برای بازار آفریقا نداشتیم و در جریان نبودیم.

قنادزاده با اشاره به فعالیت کمیسیون های مشترک ایران و سایر کشورها خاطرنشان کرد: برخی از این کمیسیون ها به مدت ده سال غیرفعال بودند، اما در دوره جدید این کمیسیون ها فعال شدند که برای برقراری روابط تجاری حائز اهمیت است.

وی به نقش رایزنان تجاری و اقتصادی در این رشد اشاره کرد و گفت: در دولت های گذشته در هیچ یک از کشورهای آفریقایی مشاور نداشتیم اما اکنون دو مشاور برای حضور در آفریقا انتخاب شده اند که تعداد آنها به زودی خواهد بود. افزایش دادن. .

مدیرعامل سازمان توسعه تجارت آفریقا همچنین در خصوص ایجاد مراکز تجاری گفت: در این برنامه از بخش خصوصی به عنوان سفیر اقتصادی ایران در سایر کشورها استفاده می شود و بنا داریم تا پایان سال این مراکز را به ۱۰ مرکز برسانیم. امسال. .

قنادزاده به حضور بیش از ۱۰۰ هیات تجاری از کشورهای آفریقایی در ایران در ۶ ماه گذشته اشاره کرد و یادآور شد: تجارت آزاد می تواند باعث رونق و افزایش تجارت ما با سایر کشورها شود اما متاسفانه تجارت آزاد با کشورهای دیگر نداریم. کشورها. کشورهای آفریقایی و تنها با ایران تونس توافقنامه تجاری مطلوبی دارد. البته موضوع تجارت آزاد در برنامه ما گنجانده شده است.