اقدامات پیشگیرانه باید توسط عوامل اصلی ذیربط و متخصص انجام شود


اقدامات پیشگیرانه باید توسط عوامل اصلی ذیربط و متخصص انجام شود

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژعی طی تماس های جداگانه با دادستان کل کشور و مراجع قضایی با آنان برای حفظ امنیت و آرامش شهروندان و حفظ زندگی عادی و روزمره آنان در سراسر کشور و برخورد با عوامل اصلی ذیربط و حرفه ای اقدامات پیشگیرانه طبق قانون انجام و در تکمیل و رسیدگی به پرونده های قضایی آنها تسریع شود.


به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه های قضایی، حجت الاسلام محسنی آژه ای طی تماس های جداگانه ای با دادستان کل کشور و مقامات قضایی، برای حفظ امنیت و آرامش شهروندان و حفظ شرایط عادی با آنان صحبت کردند. . و زندگی روزمره در سراسر کشور و برخورد با عوامل اصلی اخلالگر و حرفه ای، برهم زننده آرامش شهروندان و امنیت روانی مردم، افرادی که به اموال عمومی و دولتی آسیب رسانده و علیه پلیس قیام کرده اند، افراد مرتبط با بیگانگان. سرویس های اطلاعاتی، اقدامات پیشگیرانه مطابق قانون و تسریع در تکمیل و رسیدگی به پرونده های قضایی آنها.


رئیس کل دادگستری به همه دادستان‌ها و ضابطان مربوطه در نقاط مختلف کشور دستور داد بدون کم‌اهمیت و در چارچوب موازین قانونی در این راستا تلاش کنند.

رئیس قوه قضائیه همچنین در این تماس‌ها به شگردهای دشمنان و عناصر مرتبط با گروه‌های متخاصم در تحریک احساسات مردم به‌ویژه نوجوانان و جوانان و دامن زدن به احساسات با ترویج شایعه و اکاذیب اشاره کرد. و رئیس قوه قضائیه دستور برخورد با آن را در سراسر کشور صادر کرد: نباید اجازه دهیم دشمن با سوء استفاده از شرایط ایجاد شده بخشی از جامعه را که سؤالات و مطالبات آنها بر اساس شنیدن اخبار نادرست، مشکل آفرین و سؤال برانگیز است، قرار دهد.


انتهای پیام/