الاهلی دکتر جمال دفلی اثر برتری رشید


الاهلی دکتر جمال دفلی اثر برتری رشید

فوتبال تیمی، جوانان الاهلی، عمارت موفق، شاد در جم، حافظ به، پیروسی پرس.


به گزارش ایلنا، تیم فوتبال جوانان تیم الاهلی، نقش ریفت، صحنه نیم‌های جم هفوی، نقش حلی کا احمد نورالله و مهدی قیدی، نقش نصب دشت، بربر الوحده با یک gl پیروز شاد. Oliora Tech Gel Youth Raz.


مسابقات برگشت، جوانان الاهلی و الوحده سسه رز بعد از انجمن مای شود هستند.


انتهای پیام/