الزام ایرانیان برای دسترسی عراق تزریق ۲ دوز واکسن است


الزام ایرانیان برای ورود به عراق تزریق دو دوز واکسن است

رئیس وسط روابط کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} وزارت بهداشت در توییتی اظهار داشت: تزریق ۲ دوز واکسن برای دسترسی عراق کافی است.


به گزارش ایلنا، محمد هاشمی در پیامی در توییتر شخصی نوشت: در پی گفتگوی افسران ذیربط با مشاور ایران ایر در عراق، تردد {افرادی که} ۲ نوبت واکسن اکتسابی کرده اند، {وجود ندارد}. ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر ایرانی) – واکسن های ایرانی).


انتهای پیام/