امام خمینی(ره) فلسطین را اجتناب کرده اند فراموش‌شدگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مظلومیت خارج کرد


امام خمینی(ره)  فلسطین را از فراموش‌شدگی و مظلومیت خارج کرد

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ذکر شد: امام خمینی(ره) با ابتکاری اعجاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید حکمتی الهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالغه، فلسطین را اجتناب کرده اند فراموش شدگی، غربت غم‌انگیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید مظلومیت خارج کرد.


به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار سرلشکر حسین سلامی در سخنرانی روز جهانی قدس ذکر شد:  روز جهانی قدس شریف میراث دائمی حضرت امام خمینی است کدام ممکن است در نخستین ماه‌های پیروزی انقلاب شکوهمند شخصی با ابتکاری اعجاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید حکمتی الهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالغه با نامگذاری جمعه آخر ماه رمضان قدس شریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطین را اجتناب کرده اند فراموش شدگی، غربت {غم انگیز} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مظلومیت خارج کرد. اجتناب کرده اند آن روز تا به همانطور که صحبت می کنیم سیمای فلسطین {هر روز} خوب تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جالب‌تر در صحنه سیاسی عالم در جاری حرکت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند دوران خارق العاده امامت امام راحل مان بیرق حمایت اجتناب کرده اند نهضت فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی با غرور را انتخاب کنید و انتخاب کنید صهیونیسم به انگشت رئیس عظیم الشأن انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام سید علی خامنه ای این نایب امام زمان مان برافراشته ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت گرفت.


وی شکسته نشده داد:  اجتناب کرده اند آن نقطه حضرت آیت‌الله خامنه ای رئیس انقلاب با ابتکاری در طولانی کردن ابتکار امام خمینی (ره) با تشکیل نیروی قدس سپاه به تحمیل شاکله امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید طولانی کردن انقلاب اسلامی در سایر بلاد اسلامی با هدف در تنگنا توصیه رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اذن خداوند در بلند مدت‌ای نزدیک به بردن این رژیم اجتناب کرده اند جغرافیای سیاسی عالم اهتمام کرد.


خبر در جاری پایان دادن می باشد…