امنیت در جمهوری اسلامی ایران مردم محور است


    امنیت در جمهوری اسلامی ایران مردم محور است

وزیر کشور با تاکید بر اینکه مردم پایه اصلی امنیت در جمهوری اسلامی ایران هستند، گفت: بخش اساسی در این عرصه حضور مردم در صحنه است که همواره با بصیرت و اطلاعات حضور داشته است.


به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، احمد وحیدی در همایش نمایندگان سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداران سراسر کشور افزود: مسائل امنیتی در دوره های مختلف چهره های متفاوتی داشته است؛ در حالی که این مسائل در زمان های مختلف با یکدیگر مواجه بوده اند. زمانی دشمن با استفاده از منافقین به دنبال جنگ مسلحانه بود و امروز از ابزار فرهنگی و هویتی برای مقابله با جمهوری اسلامی استفاده می کند.


وی گفت: به همین دلیل باید با اطلاع از زمان دقیق و چالش ها با تهدیدات علیه امنیت کشور مقابله کنیم.


وزیر کشور تلاش حداکثری دشمن در شرایط کنونی را ایجاد احساس ناامیدی و یأس در کشور ثبت کرد و گفت: هدف اصلی دشمن از بین بردن هویت فرهنگی مانند حجاب و عفاف است. ایجاد تفرقه و دوگانگی در داخل کشور که در واقع با توجه به ریشه های دینی مردم و پایه های مستحکم جمهوری اسلامی ایران هیچ گاه در تحقق این اهداف شوم ناکام نبوده است.


وحیدی مسائل امنیتی را زیرساخت اصلی برای تحقق سایر نیازها و اهداف کشور دانست و گفت: باید با نگاه خردمندانه به مسائل امنیتی توجه شود و همه موقعیت های منطقه ای و در هر استان مورد توجه قرار گیرد.


وی ادامه داد: گفتمان سازی یکی از ابعاد مهم در تولید قدرت است. برای تقویت این توانایی، مدیران باید همواره در میان مردم باشند تا همدلی، همکاری، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی بیش از پیش در کشور نمایان شود.


انتهای پیام/