امیرعبداللهیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حامد کرزی تلفنی ذکر شد‌وگو کردند


امیرعبداللهیان و حامد کرزی تلفنی گفت‌وگو کردند

رئیس‌جمهور پیشین افغانستان در ذکر شد‌‌وگوی تلفنی با وزیر امور خارجه اجتناب کرده اند همکاری‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک‌های کشورهای همسایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمهوری اسلامی ایران به مردمان افغانستان برای حرکت اجتناب کرده اند مشکلات کنونی احترام کرد.


به گزارش ایلنا، حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان عصر بلافاصله در تصمیم تلفنی با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه عید سعید فطر را به ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید وی تبریک ذکر شد.


{در این} تصمیم تلفنی، کرزی با ردیابی به حوادث تروریستی فعلی در افغانستان ضمن به حکم دادن تروریسم کور کدام ممکن است مردمان بی‌گناه را هدف قرار داده، بلند مدت افغانستان را در همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهی تمام اقوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقشار مختلف مردمان افغانستان با یکدیگر دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همکاری‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مساعدت‌های کشورهای همسایه افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمهوری اسلامی ایران با مردمان افغانستان جهت حرکت اجتناب کرده اند مشکلات کنونی تشکر کرد.


{در این} تصمیم تلفنی، امیرعبداللهیان ضمن تبریک متقابل عید سعید فطر به حامد کرزی، مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام مردمان افغانستان، اجتناب کرده اند درگاه خداوند متعال خواهان سربلندی، رفاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت مردمان افغانستان شد. 


{در این} تصمیم تلفنی، وزیر امور خارجه اظهار امیدواری کرد با تسریع در الگو تشکیل مقامات محاصره را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد با تروریسم، زمینه‌های همکاری افغانستان با همسایگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری کشورهای جهان افزایش یابد.


انتهای پیام/