انبساط قیمت بیت کوین متوقف شد؟


قیمت بیت کوین نسبت {به روز} قبلی ۱۷۱ دلار افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کمتر از ۴۷۱۴۹ دلار رسید. به معنای واقعی کلمه هستند، پس اجتناب کرده اند هشت روز، بیت کوین یک مدت کوتاه اجتناب کرده اند توسعه صعودی شخصی عقب نشینی کرده است. اکنون قیمت این فارکس دیجیتال مورد پسند در کانال ۴۷۰۰۰ دلاری متوقف شده است.

برای ورود سریعتر به فینال اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال، Camapress اینستاگرام را دنبال کنید. اجتناب کرده اند جانب همین جا وارد.

به گزارش کاماپرس، تحلیلگران بازار کریپتو امیدوار بودند کدام ممکن است قیمت این فارکس دیجیتال مورد پسند به همان اندازه بالا روز قبل از امروز افزایش یابد، با این حال این اتفاق نیفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین موضوع باعث شد به همان اندازه قیمت بیت کوین همراه خود ضرر مواجه شود. قیمت این رمزارز مورد پسند برای هشت روز متوالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۲۸ مارس، پس اجتناب کرده اند عالی فاصله تمدید شده انبساط قابل ملاحظه، مرتفع است. قیمت این فارکس دیجیتال در آن نقطه حدود ۴۸۲۰۰ دلار بود.

اطلاعات مرتبط را بیاموزید:

صبح در امروز بازار جهانی ارزهای دیجیتال همراه خود ۰.۹۸ سهم افزایش نسبت به دیروز به ۲.۱۵ تریلیون دلار رسید. کمیت کل پیشنهادات {در این} بازار نیز همراه خود ۳.۷۷ سهم کاهش نسبت {به روز} قبلی در محدوده ۱۱۴.۰۷ میلیارد دلار قرار گرفت.

بهترین هک ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۲

دی‌کریپ گزارش داد کدام ممکن است زنجیره جانبی اتریوم، رونین، هک شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۲۵ میلیارد دلار فارکس دیجیتال اجتناب کرده اند این پل به خانه شکنی گذشت است. SkyMovies، بهبود دهنده Oxy Infiniti دیروز این خبر را گفتن کرد. بر مقدمه گزارش این گروه، هک مذکور در فروردین سوم رخ داده است، با این حال مشتریان SkyMovies دیروز متوجه آن شدند.

روز قبل از امروز پس اجتناب کرده اند گزارش یکی اجتناب کرده اند مشتریان مبنی بر عدم امکان خروج سهام اتر اجتناب کرده اند جامعه رونین، تجزیه و تحلیل های مورد نیاز در خصوص این موضوع به پایان رسید. پس اجتناب کرده اند تجزیه و تحلیل ها، نیروی کار بهبود متوجه توسعه هک شد. طبق آموزش داده شده است نیروی کار بهبود، مهاجم برای انجام این عملیات اجتناب کرده اند کلیدهای شخصی به خطر افتاده استفاده کرده است.

برای ورود سریعتر: