انتشار نتایج ارزیابی عملکرد شش ماهه دوم مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران در سال۱۴۰۰


انتشار نتایج ارزیابی عملکرد شش ماهه دوم مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران در سال۱۴۰۰

​مدیرکل دفتر پایش برنامه، کنترل پروژه و ارزیابی عملکرد شهرداری تهران از انتشار نتایج ارزیابی عملکرد شش ماهه دوم مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران در سال ۱۴۰۰ خبر داد.


به گزارش ایلنا، محمد حسین شیخ حسن با اعلام این خبر گفت: ارزیابی عملکرد مناطق ۲۲ گانه در سال ۱۴۰۰ با مشارکت کلیه ذینفعان انجام شد و گزارش های مرتبط منتشر و به مراجع ذیربط ارسال گردید.


وی با اشاره به اینکه در این دوره، کلیه شاخص های ارزیابی با مشارکت ارزیابی شوندگان (مناطق ۲۲ گانه) از طریق برگزاری کمیته های تخصصی و تبادل آراء و نیز اخذ نظرات از طریق پرسشنامه های ارسالی برای یکایک شاخص ها، مورد بازنگری قرار گرفتند، اعلام کرد: سیاست ها و کلان پروژه های مورد تاکید شهردار محترم تهران نیز در کانون این بازنگری مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

وی همچنین تاکید کرد: بهبود فرآیند ارزیابی عملکرد یکی از مهمترین اهداف دفتر پایش برنامه، کنترل پروژه و ارزیابی عملکرد در این اقدام بوده است.

مدیرکل دفتر پایش برنامه، کنترل پروژه و ارزیابی عملکرد شهرداری تهران ادامه داد: ارزیابی عملکرد مناطق با استفاده از ۸۶ شاخص کلیدی و در شش حوزه «درآمدی»، «خدمات شهروندی»، «نگهداشت»، «توسعه شهری»، «فرایندهای داخلی» و «رضایت شهروندان» صورت گرفته و گزارش تفصیلی و ریز داده های شاخص ها به همراه زیرشاخص ها و نحوه ارزیابی به ارزیابی شوندگان ارسال خواهد شد. همچنین به منظور بررسی نتایج ارزیابی عملکرد هر منطقه، نشست های مشترک با حضور شهردار، معاونین و مدیران منطقه تشکیل و راهکارهای بهبود مستمر در اجرای ماموریت های محوله بررسی و تصمیمات مقتضی اتخاذ خواهد شد.

بر اساس گزارش دفتر پایش برنامه، کنترل پروژه و ارزیابی عملکرد شهرداری تهران، شیخ حسن در پایان تاکید کرد: بهبود عملکرد کلیه واحدهای ستادی، مناطق ۲۲ گانه و سازمان ها و شرکت های تابعه از جمله اصلی ترین اهداف برنامه ریزی شده این دفتر است.


انتهای پیام/