انتقاد دو سینماگر از ایجاد شورای صنفی نمایشگاهی جدید در گروه سینما


انتقاد دو سینماگر از ایجاد شورای صنفی نمایشگاهی جدید در گروه سینما

در ادامه جلسه شورای صنفی نمایش جدید، سیدضیاء هاشمی و محمدحسین فرحبخش از ایجاد این شورا در تجهیزات جدید انتقاد کردند.


به گزارش ایلنا، سید ضیاء هاشمی (نماینده سینما و رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی تهیه کنندگان) با انتشار متنی در صفحه توئیتر خود از ایجاد شورای اکران جدید صنفی انتقاد کرد و نوشت: اکران فیلم بر عهده انجمن صنفی است. شورای غربالگری صنفی تا سال گذشته. از امروز این شورا به سرپرستی گروه سینما ماهیت اول صنفی خود را از دست داده، ثانیاً در تصمیم گیری ها استقلال یافته است، اما مسئول پاسخگویی است، دستمریزاد با این همه شگرد.


محمدحسین فرحبخش نماینده سینما با تکرار انتقاد هاشمی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: seo.


انتهای پیام/