انهدام ۳ باند قاچاق سلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمات در موجود در مرزهای ملت


انهدام 3 باند قاچاق سلاح و مهمات در داخل مرزهای کشور

فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی ایران اجتناب کرده اند انهدام سه باند قاچاق سلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمات در مرزهای استان های آذربایجان غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایلام خبر داد.


به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} پلیس، سردار احمدعلی گدرزی اظهار داشت: در قالب اجرای ساختار تعطیل مرزها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند قاچاق در نوار مرزی، مرزبانان استان های آذربایجان غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایلام سودآور به اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید انهدام سه باند قاچاق در تعدادی از جهان شدند. مقاصد به صورت جداگانه اسلحه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمات در مرز ایالتی اختراع شد.


وی افزود: مرزبانان با انهدام باندهای قاچاق اسلحه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمات سودآور به اختراع ۵۴ قبضه کلت کمری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشها زیادی مهمات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدارکات آنها شدند.


فرمانده مرزبانی مرزهای ملت را برای قاچاقچیان اسلحه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمات ناامن دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد: ایمنی ساکنان ملت یکی اجتناب کرده اند مهمترین دغدغه های مرزبانان جمهوری اسلامی ایران است کدام ممکن است برای تامین این ایمنی… به مردمان.”


انتهای پیام/