اولین جلسه کمیته تحقیقات فوت مهسا امینی با حضور ماموران انتظامی و پزشکی قانونی برگزار شد/ مقرر شد گزارش ها به صورت مستند ارائه شود.


اولین جلسه کمیته تحقیقات فوت مهسا امینی با حضور ماموران انتظامی و پزشکی قانونی برگزار شد/ مقرر شد گزارش ها به صورت مستند ارائه شود.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: اولین جلسه کمیته تحقیقات فوت مهسا امینی با حضور ماموران نیروی انتظامی و پزشکان قانونی برگزار شد.


محمدصالح جوکار در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، درباره جلسه کمیته ای که پس از دستور رئیس مجلس در پی درگذشت مهسا امینی در کمیسیون شوراها و امور داخلی تشکیل شد، گفت: اولین جلسه ای که با حضور در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تشکیل شد. حضور افسران نیروی انتظامی و پزشکان قانونی.


رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ادامه داد: قرار است گزارش ها به صورت ثبت شده ارائه شود تا اعضای کمیته بررسی کنند. اعضای این کمیته امروز جلسه خواهند داشت.


وی گفت: اعضای کمیته در حال بررسی تمامی اندازه گیری ها هستند و پس از بررسی دقیق نتایج را به صحن مجلس خواهیم آورد.


انتهای پیام/