ایجاد غار همراه خود آثار مفرغی در رودبار


شناسایی غار با آثار مفرغی در رودبار

مدیرکل میراث، باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی استان گیلان اجتناب کرده اند ایجاد منصفانه غار همراه خود آثار مفرغی در جهان پلنگدره شهرستان رودبار خبر داد.


به گزارش خبرگزاری ایلنا، ولی جهانی (سرپرست کل میراث باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی استان گیلان) ذکر شد: همراه خود بازرسی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید متخصصان اداره کل میراث باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی استان گیلان اجتناب کرده اند پلنگدره بخشی در شهرستان رودبار، غاری همراه خود یافته های مفرغی شناسایی شده است.


مدیرکل میراث باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری ذکر شد: اندازه این غار حدود هفت متر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرض دهانه آن حدود منصفانه متر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} مکان غار ورود به آن است با بیرون از کیت تخصصی امکان پذیر نیست است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی در استان گیلان.


جهانی ذکر شد: بر مقدمه کاوش های سنتی شناسی، آثار درمورد به عصر مفرغ ایجاد شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم سریع همراه خود گزارش این تأثیر ارزشمند، حداقل ۴۰۰۰ سال قدمت به فهرست غارهای گزارش شده تولید دیگری اضافه شود. قرار تکل در فهرست آثار سراسری ملت.»


انتهای پیام/