ایجاد ۳۳۱ هزار شغل روستایی در دولت سیزدهم


ایجاد 331 هزار شغل روستایی در دولت سیزدهم


به گزارش ایلنا، معاون عمران روستایی و مناطق فقیرنشین کشور از راه اندازی سامانه هوشمند کنترل و پایش روستاها در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: در این سامانه می توان عملکرد نیروهای ضربت در روستاها را انجام داد. . مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.


سیدامیر حسین مدنی (معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور) وی با اعلام راه اندازی سامانه هوشمند کنترل و پایش روستاها گفت: در این سامانه عملکرد گروه های عملکردی در روستاها قابل رصد و تحلیل است.


وی با بیان اینکه در دولت سیزدهم ۸ هزار طرح زیربنایی و ۴ هزار طرح اقتصادی روستایی اجرا شد، گفت: پروژه های آبرسانی، برق، بهداشتی و غیره به تفکیک مناطق و مناطق در روستاهای تحت کنترل انجام شد. و یک سیستم جستجوی هوشمند شهرهای کوچک را می توان دید.


دبیر شورای عالی جهاد سازندگی گفت: همچنین بیش از ۳۳۱ هزار شغل در روستاها در سامانه کنترل و نظارت شهرستان به تفکیک جنسیت و نوع کار و افراد شاغل قابل بازدید است.


انتهای پیام/