ایران علاوه بر این میزبان پناهجویان افغانی است کدام ممکن است تحمل تحریم هستند


ایران همچنین میزبان پناهجویان افغانی است که تحت تحریم هستند

سخنگوی مقامات تاکید کرد: ایران حتی در شرایط تحریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون کمک های استاندارد در سراسر جهان میزبان پناهجویان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پناهجویان افغان {بوده است}.


به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی بهادری جهرمی در حساب کاربری شخصی در توییتر نوشت: در حالی کدام ممکن است بریتانیا قصد دارد پناهجویان را با ادعای حقوق بشر به رواندا بفرستد، ایران سال‌هاست کدام ممکن است میزبان پناهجویان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پناهجویان افغان حتی تحمل تحریم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون قوانین اساسی است. کمک های استاندارد در سراسر جهان.”


انتهای پیام/