ایزدیار به مدال نقره رسید


ایزدیار به مدال نقره رسید

ورزشکار کشورمان دومین مدال مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی را کسب کرد.


به گزارش ایلنا، شاهین ایزدیار که روز گذشته در ماده ۴۰۰ متر آزاد به مدال نقره دست یافت، امروز در ماده ۲۰۰ متر مختلط به مقام دوم دست یافت و ورزشکاری از ازبکستان نیز به دلیل رده بندی به مقام اول دست یافت.


سینا دیغمی نژاد دیگر نماینده کشورمان نیز در جایگاه سوم ایستاد و محمد کریم زاده نیز در ۲۰۰ متر آزاد در جایگاه سوم ایستاد.


انتهای پیام/