بازارچه های مرزی این قاره بستر خوبی برای تجارت و تجارت با کشور همسایه است.


بازارچه های مرزی این قاره بستر خوبی برای تجارت و تجارت با کشور همسایه است.

رئیس جمهور خراسان شمالی را یکی از قطب های اصلی کشاورزی کشور دانست و خاطرنشان کرد: باید به کشاورزی استان توجه ویژه شود. همچنین به دلیل مرزی بودن این قاره، بازارچه های مرزی بستر مناسبی برای تجارت و تجارت با کشور همسایه است.


به گزارش ایلنا، سید ابراهیم رئیسی صبح پنجشنبه در بدو ورود به منطقه خراسان شمالی به مناسبت بیست و ششمین سفر منطقه ای دولت مردمی گفت: بسیار خوب است. در حوزه‌های مختلف آزمایش‌ها و آزمایش‌ها.»


رئیس‌جمهور در خصوص دوران کودکی استان کراسان شمالی گفت: با وجود گذشت سال‌ها از تاسیس استان، اما به دلیل برخی کاستی‌ها هنوز شرایط یک استان را ندارد و این یکی از نکاتی است که همکاران ما دارند. قبل از اینکه خدمت نماینده مدیرکل در استان، استاندار، نمایندگان و مدیران محترم، مسئولین و کارشناسان برسیم مورد توجه قرار گرفت و باید به آن توجه ویژه شود.

رئیسی با بیان اینکه برخی مشکلات از جمله تعداد زیاد پروژه های نیمه تمام در مناطق مختلف گریبانگیر این استان است، گفت: دولت طی سفرهای منطقه ای اقدام به تکمیل پروژه های نیمه تمام را آغاز کرده است. ما در این دولت به دنبال کلنگ یا شروع پروژه جدید نیستیم، بلکه به دنبال این هستیم که پروژه های نیمه تمام که مردم را به دردسر می اندازند سریعتر ساماندهی شوند.

رئیس جمهور خراسان شمالی را یکی از قطب های اصلی کشاورزی کشور دانست و خاطرنشان کرد: باید به کشاورزی استان توجه ویژه شود. همچنین به دلیل مرزی بودن این قاره، بازارچه های مرزی بستر مناسبی برای تجارت و تجارت با کشور همسایه است. در سفرم به ترکمنستان تمایل واقعی برای فعال کردن بازارچه های مرزی را دیدم.

رئیسی با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان «نمایندگان، دانش سازان و کارفرمایان» گفت: این نیروها در این استان کار خوبی پیدا کردند. وی ادامه داد: در استان مشاغل وجود دارد و این افراد می توانند در زمینه تولید فعال باشند و دولت می تواند در چند زمینه از تولید حمایت کند.

رئیس‌جمهور از گروه‌های اقدام خواست تا برای کارآفرینانی که می‌خواهند در همان بخش فعالیت کنند، منابع را تامین کنند و گفت: دولت باید به استان خاتمه دهد و در گام بعدی آن مصوبات را اجرایی کنیم.انتهای پیام/