بازار مرغ راکد است/ قیمت تخم مرغ کاهش یافته است است


بازار مرغ راکد است/ قیمت تخم مرغ کاهش یافته است

مدیرعامل اتحادیه سراسری ملت اظهار داشت: تولیدکنندگان اجتناب کرده اند تخصیص نهاده های دامی گلایه دارند، عده ای کسب کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادامه دارد نهاده را اکتسابی نکرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عده ای همچنان منتظر کسب هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به عبارتی سیستم {به درستی} هزینه نمی شود. اتحادیه سراسری پرورش دهندگان مرغ گوشتی.


حبیب اسدالله نژاد در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار ایلنا، همراه خود ردیابی به ساخت روزانه مرغ اظهار داشت: روزانه بیش اجتناب کرده اند ۸۰۰۰ تن جوجه گوشتی در ملت ساخت تبدیل می شود، با این حال در شرایط حال تقاضا برای مرغ {وجود ندارد}. کسب جوجه های گوشتی. جوجه .”


وی همراه خود ردیابی به مازاد ساخت گوشت طیور اظهار داشت: مرغ در جاری حاضر همراه خود قیمت مصوب در دسترس بودن تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازی به تخصیص مرغ دولتی برای کنترل بازار نیست.


مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی الگو تامین نهاده ها به تولیدکنندگان را تدریجی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: تولیدکنندگان اجتناب کرده اند تخصیص نهاده های دامی گلایه دارند، عده ای کسب کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادامه دارد نهاده اکتسابی نکرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی ادامه دارد نهاده ها را اکتسابی نکرده اند. پیش بینی برای گرفتن. به عبارت تولید دیگری، سیستم {به درستی} هزینه نمی شود.


علاوه بر این {در این} اتصال مهدی یوسف خانی، رئیس سندیکای فروشندگان طیور را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهی در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار مالی ایلنا، در {پاسخ به} سوالی مبنی بر گزارش هایی مبنی بر کالا مرغ مازاد بر نرخ مصوب، اظهار داشت: خبر کالا را تایید کنید؟ مرغ کیلویی ۴۰ هزار تومان؟ وی اظهار داشت: در جاری حاضر بیش اجتناب کرده اند حد خواستن مرغ ساخت تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرغ همراه خود قیمت مصوب کیلویی ۳۱ هزار تومان در دسترس بودن تبدیل می شود.


وی همراه خود ردیابی به نحوه کالا اصلی مرغ به واحدهای صنفی تصریح کرد: واحدهای صنفی جوجه می خواست شخصی را هر دو اجتناب کرده اند بهمن میدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اجتناب کرده اند کشتارگاه تهیه می کنند. با این حال باید بگویم او در هر ۲ مورد مرتکب خطا شد.


مجموعه یوسف خانی: کمتر از قیمت مرغ خوب و دنج کیلویی ۲۹ هزار تومان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید کیلویی ۳۱ هزار تومان به کالا برسد.


این سرزنده مالی میزان بلعیدن مرغ در تهران را حدود ۱۳۰۰ تن در روز عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: در روزهای اول ماه مبارک رمضان شاهد افتادگی دسترس در بازار هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی برخی اتحادیه ها مرغ گوشتی را زیر نرخ مصوب در دسترس بودن کردند.


تخفیف تخم مرغ در ماه مبارک رمضان


را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این ناصر نبیبور، رئیس فدراسیون تخم مرغ گذر در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار مالی النا، همراه خود ردیابی حل و فصل بودن قیمت تخم مرغ در ماه مبارک رمضان اظهار داشت: میزان بلعیدن تخم مرغ در ماه مبارک رمضان نسبت به ماه های تولید دیگری سال مقیاس را کاهش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد {در این} ماه تا حد زیادی اجتناب کرده اند گوشت مرغ استفاده می کنند از چرخ دنده اولین را می خواهند. ” غذاهایی بخورید کدام ممکن است پروتئین بالایی دارند.


وی همراه خود ردیابی به کاهش هزار تومانی قیمت تخم مرغ افزود: معمول قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ در قیمت آزاد ۱۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰۰ تومان در هر کیلوگرم است، این در حالی است کدام ممکن است قیمت تخم مرغ در هفته قبلی خوب کیلوگرم {بوده است}. ۲۱. هزار تومان.”


این سرزنده مالی تخصیص نهاده ها را نامناسب دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: سامانه بازار ساعتی باز تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} ساعت ۱۸۰۰ واحد تولیدی امکان گزارش شناسایی ندارند.


نبیبور افزود: فارکس محبوب به همان اندازه نوک ماه مبارک رمضان به واردات واردات تعلق خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون اجتناب کرده اند لغو این فارکس به ما اطلاعی داده نشده است، با این حال مصوبات کشورمان خوب شبه تصویب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار گذاشته شد، به همین دلیل تولیدکنندگان گیج را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی حرکت. آنها نیاز دارند کار شخصی را انجام دهند.”


انتهای پیام/