بازید مقامهی نفتی ایران د پالایشگاه کاراته جنوب/ پشبینی اوزایش فروش نفت ایران است اورل


بازید مقامهی نفتی ایران د پالایشگاه کاراته جنوب/ پشبینی اوزایش فروش نفت ایران است اورل

بلومبرگ به عنوان بالا، رافتن، امکان صادرات، ایران خبر داد را تکذیب کرد.


به گزارش ایلنا با مخابره بلومبرگ، با بالا رفتن، احتمال احیای برجام، مقامت شرکت ملی نفت ایران بری به عنوان سرگیری زردات نوت به عنوان بیزاری جنوبی، از دو پالایشگاه یک نفرت جنوبی از کردستان کردستان.


بر اساس نظر مرسدس تصویری از آن وجود دارد موافق است مقیاس فروش نفت ایران در ماه اوریل یا ماه ۵۰۰ هزار بشکه در رز بشید و مقدار آن کجاست. تا پایان سال ۱.۳ میلیون بشکه در رز خواحید شاد.


خاطرات تهران و روح اکنون در مراحل اولیه خود هستند.انتهای پیام/