باقری: حتماً به این اقدامات احترام گذاشته نشده است


باقری: حتماً به این اقدامات احترام گذاشته نشده است

خوب الهام بخش کننده معتقد است کدام ممکن است بی ارزش تفریحی همراه خود پرسپولیس نیروی کار حریف {بوده است}.


به گزارش خبرگزاری ایلنا، روح الله باقری پس اجتناب کرده اند جذب می کند پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسپولیس دانستن درباره خوشحالی مقابل هواداران این نیروی کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرم دادن بلوز آبی به او اظهار داشت: شاید بی احترامی بود کدام ممکن است این اقدام تکمیل شد.


وی در خصوص اختلاف همراه خود سعید آقایی نیز اظهار داشت: ۹ من می خواهم همراه خود کسی دعوا نکردم. همراه خود رضا اسدی صحبت می کردم عامل خاصی نبود.


مهاجم الهام بخش کننده اظهار داشت: من می خواهم حرکت نکردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده بلوز آبی را قبول کردم.


باقری به تحریک مقدار زیادی «۹» اظهار داشت.


این هوادار دانستن درباره تفریحی اظهار داشت: تفریحی خیلی خوبی بود، پرسپولیس برای قهرمانی می جنگد، بعد از همه تفریحی خیلی سختی بود، ما هم تفریحی خوبی انجام دادیم کدام ممکن است همراه خود جذب می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب امتیاز به بالا رسید.


وی همراه خود خاص اینکه این مسابقه فوق العاده محیط ای است، اظهار داشت: خالص است. آنها برای برد خواستن به امتیاز داشتند. برای اینکه به هدف اولیه شدن برسیم به امتیازهایی هم خواستن داشتیم به همان اندازه خودمان را تدریجی کنیم. جنجال تفریحی کاملاً کمی بود. در اواخر تفریحی شایعاتی چاپ شده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عده ای فحش دادند کدام ممکن است من می خواهم ساده بلوز آبی را قبول کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار خاصی نکردم. شایعاتی اجتناب کرده اند سوی هواداران پرسپولیس شنیده می شد کدام ممکن است من می خواهم هم به رختکن می روم. من می خواهم ساده بلوز آبی را پذیرفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ اهانتی در کار نبود.


را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقری دانستن درباره نبرد های موجود در تونل اظهار داشت: ۹ پرسپولیسی هایی کدام ممکن است در گذشته اجتناب کرده اند آن رفتند. ما ماندیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آخر رفتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحثی نشد.


وی همراه خود ردیابی به مشاجره برخی الهام بخش کننده ها همراه خود اعضای رقیب اظهار داشت: من می خواهم {نمی دانم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید بی فایده صحبت کنم.انتهای پیام/