با اقدامات رسانه ای نمی توانید ما را از چشم ها دور کنید/ حداقل درآمد روزانه پیمانکار ساماندهی سواحل سیسنگان ۱۰۰ میلیون تومان است/ اما بیشترین خدمات بی رغبتی کمتر به مسافران است.


با اقدامات رسانه ای نمی توانید ما را از چشم ها دور کنید/ حداقل درآمد روزانه پیمانکار ساماندهی سواحل سیسنگان 100 میلیون تومان است/ اما بیشترین خدمات بی رغبتی کمتر به مسافران است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران در این نشست خبری گفت: نقد سازنده رسانه ها را در چند حوزه می پذیریم اما در مقابل تخریب می ایستیم.


به گزارش ایلنا، روح الله سلگی با اشاره به رسالت مهم رسانه ها در جریان سازی و حفظ ارزش های انقلاب و نظام گفت: من به عنوان یک مقام ارشد امنیتی استان به برخی اجازه نمی دهم. رسانه ها. برای بدست آوردن پول و منابع، مسئولان و خدمتگزاران نظام در تخریب استان.


وی گفت: از ۱۰ انتقادی که رسانه ها به من می کنند؛ نقدها به قصد تخریب صورت می گیرد و من از جریانات پشت صحنه این شکایت ها مطلع هستم. صفر درصد برخی مقالات انتقادی با هدف تخریب مردم و مدیران استان ساخته می شود.


معاون استاندار مازندران گفت: با این گونه فعالیت های رسانه ای نمی توانید ما را از کانون توجه خارج کنید. ما اجازه رانت خواری را در استان نمی دهیم و پاسخ این افراد خلاف اقدامات همیشگی ما است. ما مطمئن می شویم که در مقابل صاحبان ثروت و قدرت بایستیم و تسلیم خواسته های آنها نشویم.


روح الله سلاگی با انتقاد شدید از اینکه ظرفیت های اقتصاد دریایی استان در سال های گذشته مورد غفلت قرار گرفته است، گفت: در سال های گذشته از ظرفیت های اقتصادی دریانوردی استان غفلت شده است. وی گفت: با وجود ۴۷۷ کیلومتر سواحل در مازندران، به جای استفاده از این توانایی خدادادی، باید همیشه نگران تعداد غرق شدگان باشیم.


وی از بهره برداری از رانت برخی افراد در منطقه سی سنگان به شدت انتقاد کرد و گفت: فردی که پیمانکار است کمترین درآمد روزانه را عهده دار ساماندهی ساحل و خدمات رسانی به مسافران در دریای این منطقه است. ۱۰۰ میلیون تومان اما از ارائه حداقل خدمات به مسافران و شهروندان استان خودداری کنید. من و همکارانم اکیداً به او هشدار دادیم که او این منطقه را به مکانی ناپسند برای رژیم تبدیل کرده است، هرچند پس از چند روز متوجه شدیم که تغییرات اساسی در آن منطقه ایجاد شده است.


سلاگی به کاهش آشکار تعداد غرق شدگان در سواحل استان مازندران از اواسط مرداد ماه اشاره کرد و گفت: تعداد زیاد غرق شدگان دلایل متعددی داشت که یکی از آنها پرداخت مطالبات غریق بود. . ناجیان غریق که ما را به طور کامل اسکان دادند و در ۹ روز گذشته هیچ غریقی نداشتیم.


معاون استاندار مازندران گفت: سال گذشته با وجود محدودیت های کرونا و ممنوعیت تردد و شنا در سواحل، تعداد غرق شدگان در سواحل استان ۱۰۵ نفر بود که امسال این تعداد به ۷۲ نفر کاهش یافته است. یا ۷۳ نفر
انتهای پیام/