با نزدیک شدن به مرحله تصمیم گیری، فشار در برخی کشورهای غربی علیه این توافق افزایش می یابد


با نزدیک شدن به مرحله تصمیم گیری، فشار در برخی کشورهای غربی علیه این توافق افزایش می یابد

مشاور تیم مذاکره کننده کشورمان گفت: هر چه به مرحله تصمیم گیری نزدیک می شویم، این خبر به گوش می رسد که فشار برخی کشورهای غربی علیه توافق افزایش می یابد. ”


به گزارش ایلنا، سید محمد مرندی، استاد دانشگاه تهران و مشاور تیم مذاکره کننده در گفت وگو با تلویزیون اینترنتی دانشگاه تهران، گفت: برای کشورهای غربی مشخص است که هیئت ایرانی آماده رسیدن به توافق است. “


وی گفت: هر چه به مرحله تصمیم گیری نزدیک می شویم، این خبر به گوش می رسد که فشار برخی کشورهای غربی علیه توافق افزایش می یابد. غرب باید برای کاهش بحران انرژی تصمیم بگیرد.انتهای پیام/